Grafik Tasarımı Sanatta Yeterlik (Doktora) Programı Giriş Sınavı

Adayların sanat ve tasarım içerikli çalışmalarını gösteren basılı ya da dijital portfolyoları ile birlikte sınava gelmeleri gerekmektedir.

Sınav üç aşamalı olup, yazılı, uygulamalı ve sözlü değerlendirmeleri kapsayacaktır.