İletişim

Prof. Dr. Gazanfer Ünal (Finansal İktisat Ana Bilim Dalı Başkanı): 0216 578 00 00 - 3778 (gunal@yeditepe.edu.tr)

Araş. Gör. Cengiz Karataş : 0216 578 27 42 (cengiz.karatas@yeditepe.edu.tr)

26 Ağustos Yerleşimi Kayışdağı Cad. 34755 Kayışdağı / İstanbul