Dr. Gül Bakan

Ünvan: 
Öğretim Görevlisi
Bölüm: 
Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı
E-posta: 
gbakan@yeditepe.edu.tr
Telefon: 
0216578000/2763
Görevi: 
Bölüm Başkan Yardımcısı

Akademik