Bölüm Hakkında

Tasarım, Etkileşim, Araştırma: Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans Programı

Göstergelerin hakim olduğu günümüzde, doğru ve etkin tasarımlar yapmak, evrensel akımları takip etmek, etkileşim ile yaratıcılığı bir araya getirebilmek görsel iletişim tasarımcısı için önem taşımaktadır. Her ortamı karşılıklı bir iletişim süreci olarak değerlendiren, çoklu ortama adapte, iletişim, medya, sanat ve teknoloji alanlarını bir araya getiren görsel iletişim tasarımı, disiplinler arası yapısı ile 21. Yüzyılın görsel ihtiyaçlarına çözümler üreten yenilikçi bir alandır. 

2002 yılından beri alanda öğrenci yetiştiren Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans Programı, kapsamlı ve çok yönlü kurgulanmış tezli bir programdır. Program kuramsal, uygulama ve proje dersleri olmak üzere üç temel alanda yapılandırılmıştır.

Program çerçevesinde, tasarım, medya, dijital medya kültürüne yönelik kuramsal bir temel verilirken, gerçekleştirilen projeler ve uygulamalar ile öğrencilerin, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri sağlanır. Dijital tasarım, dijital ortam planlama ve yönetimi alanlarında disiplinler arası bir yaklaşım edinen öğrenciler, ortaya koydukları somut ve sürdürebilinir projeler ile alanda deneyim kazanırlar. 

Program öğrencilerin, yeni iletişim çağında, farklı medyaları görsel tasarım aracı olarak kullanmalarını, dijital teknolojilere hakim olmalarını, farklı disiplinlerden faydalanarak, görsel iletişim tasarımı vizyonunu, anlayışını, kavramsal, düşünsel ve uygulamalı olarak kazanmalarını sağlamaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için 6 zorunlu, 1 seçmeli, seminer ve tez derslerinden oluşmak üzere 120 AKTS’yi tamamlamaları gerekmektedir. Program çerçevesinde öğrenciler, ara sınav ve final sınavı kapsamında, yazılı sınav, araştırma ve projeler üzerinden değerlendirilmektedir.

 

Araştırma Alanları, Tez Projesi

Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı, öğrencilere görsel iletişim tasarımı alanında bilimsel ve akademik araştırma yapma olanağı tanımaktadır. Bu alanda uzmanlaşmak ve akademik bir kazanım elde etmek isteyen öğrenciler, görsel iletişim tasarımının disiplinler arası yapısından faydalanarak, tasarım, medya, kültür ve yeni iletişim teknolojileri alanlarında çalışabilirler. Mezun olan öğrenciler, programdan elde ettikleri MA dereceleriyle akademik çalışmalarına doktora programları ile devam edebilirler.