Edebiyat Kuramlarında Seçili Konular II

Ders Kodu: 
ELIT 602
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Edebiyatta bellek ve zaman oluşumlarını ve varsayımlarını ele alıp incelemek.
Dersin İçeriği: 

Aristoteles, Freud, Nietzche, Benjamin, Bergson, Auerbach

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simulasyon, 5: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Derse Katılım, C: Ödev, D: Presentasyon

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri:
1)Edebiyat teorisinin bellek, zaman ve mekan konusunda tarihsel ve kültürel arkaplanını araştırıp inceler. 1-4, 5-10 1,2,3 B,C,D
2) Bellek, zaman ve mekan hakkında edebiyat kuramlarını tanır. 1-4, 5-10 1,2,3 B,C,D
3) Farklı edebi eserlerin tarih boyunca nasıl geliştiğini anlar. 1-4, 5-10 1,2,3 B,C,D
4)Edebiyat kuramları ile ilgili bilgi edinir, ve edebi metinlerin çözümlemesinde kullanılan kavram ve terimlerle donatılır.

 

1-4, 5-10 1,2,3 B,C,D
5) Edebiyatta bellek konu başlığını başarılı bir şekilde anlar, gerekli eleştirel beceriler, çözümleme yaklaşımlarını kazanır. 1-4, 5-10 1,2,3 B,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ders Materyali
1  Derse Giriş Ders Materyali öğretim elemanı tarafından temin edilmektedir
2 Tanımlama: Kolektif Bellek, Zaman ve Mekan  
3 Aristotle, On Memory and Remniscence http://classics.mit.edu/Aristotle/memory.html  
4 Historical Background and Theories (concepts) on Memory  
5 Frances A. Yates, “The Art of Memory in Greece”, pp.27-49.  
6 Walter Benjamin, “Theses on the Philosophy of History”, pp. 245-255.  
7 19th Century: Henri Bergson  Matter and Memory  
8 20th Century: Maurice Halbwachs The Collective Memory  
9 Marcel Proust A la Recherche du temps perduMarcel Proust, Swan’s Way (Book One of Remembrance of Things Past), Translated by C. K. Scott Moncrieff, Penguin Books, 1957 [1922], pp. 9-59.  
10 Marcel Proust  
11 Virginia Woolf:  To the Lighthouse  
12 Virginia Woolf  
13 Ahmet Hamdi Tanpınar, Saaltleri Ayarlama Enstiütsü  
14 Ahmet Hamdi Tanpınar

 

 
15 Sonuç  

Kaynaklar

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Ders Kitabı/Notu  
Diğer Kaynaklar Aristotle: On Memory and Remniscence, http://classics.mit.edu/Aristotle/memory.html

Assmann, Jan, “Collective Memory and Cultural Identity”, pp. 125-133.

Auerbach, Erich: Mimesis, The Representation of Reality in Western Literature, Princeton University Press, 1953.

Barash, Jeffrey Andrew: “Belleğin Kaynakları”, in: cogito, Bahar 2007, s. 11-22.

Bergson, Henri (1908/1911), Matter and Memory, N.M. Paul and W.S. Palmer (trans.). New York: Zone Books.

Gymnich, Marion/Nünning, Ansgar/Sommer, Roy:  “Gauging the Relation between Literature and Memory: Theoretical Paradigms-Genres-Functions”, in: Nünning, Gymnich, Sommer (Eds.), Literature and Memory, Tübingen: Franke Verlag 2006.

Halbwachs, M. “Kolektif Bellek ve Zaman”, in: cogito, Bahar 2007, s. 55-76.

Halbwachs, Maurice (1950/1980), The Collective Memory, F.J. Ditter and V.Y. Ditter (trans), M. Douglas (ed). New York: Harper and Row. http://web.mit.edu/allanmc/www/hawlbachsspace.pdf

Proust, Marcel: Swan’s Way (Book One of Remembrance of Things Past), Translated by C. K. Scott Moncrieff, Penguin Books, 1957 [1922].

Tanpınar, Ahmet Hamdi: Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2000 [1962].

Vermeulen, Pieter: “Timely Memory and Textual History”, in: Gymnich etc., pp. 67-79.

Walter Benjamin, “The Image of Proust”, in: W. Benjamin, Illuminations, Translated by Harry Zorn, Pimlico,  London 1999.

Woolf, Virginia:  To the Lighthouse, Penguin Books, London 1992 [1927].

Yates, Frances (1966), The Art of Memory, London: Routledge and Kegan Paul.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Sunum 1 30
Derse Katılım 1 20
Final Ödevi 1 50
Toplam   100
FİNAL ÖDEVİNİN BAŞARIYA ORANI   50
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İngiliz ve dünya edebiyatlarındaki ve Sosyal Bilimlerdeki bilgileri kültürel, sosyal, etik, estetik, politik vb. konulara uygulama becerisi         X  
2 Literatür tarama, çözümleme ve yorumlama becerisi       X    
3 Disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme becerisi         X  
4 Edebiyat kuramlarının temel konu ve kavramlarının yaşam stratejilerinin geliştirilmesinde kullanılması becerisi       X    
5 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci   X        
6 Etkin iletişim kurma becerisi     X      
7 Edebiyat akımlarının evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim         X  
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi     X      
9 Çağdaş edebiyat konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibi olma         X  
10 Edebiyat ve estetik alanlarında araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanma becerisi         X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Sunum 2 30 60
Final Ödevi 2 30 60
Toplam İş Yükü     255
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10.0
Dersin AKTS Kredisi     10