Seçmeli Ders I

Ders Kodu: 
ELIT 6XX
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin İçeriği: 
    İNGİLİZ EDEBİYATI DOKTORA DERS PROGRAMINDAKİ SECMELİ DERSLER
Dersin Kodu Dersin Adı T U L Y E
ELIT 623 İngiliz Tiyatrosunun Gelişimi I 3 0 0 3 10
ELIT 624 İngiliz Tiyatrosunun Gelişimi II 3 0 0 3 10
ELIT 625 Shakespeare ve Çağdaşlarının Eserlerinde Seçilmiş Konular 3 0 0 3 10
ELIT 626 Romantik Dönem Şiiri I 3 0 0 3 10
ELIT 627 Romantik Dönem Şiiri II 3 0 0 3 10
ELIT 628 Romantik Dönem Yazını 3 0 0 3 10
ELIT 629 Viktorya Dönemi Şiiri 3 0 0 3 10
ELIT 630 Viktorya Dönemi Yazını 3 0 0 3 10
ELIT 631 19. yy. Romanında Seçilmiş Konular 3 0 0 3 10
ELIT 632 Komik Çalışmalarında Seçilmiş Konular 3 0 0 3 10
ELIT 633 Metafor Çalışmaları ve Şiirde Seçilmiş Konular 3 0 0 3 10
ELIT 634 Göç ve Sürgün Edebiyatı 3 0 0 3 10
ELIT 635 Karşılaştırmalı Mitoloji 3 0 0 3 10
ELIT 636 Shakespeare ve Dünya Edebiyatında Seçilmiş Konular 3 0 0 3 10
ELIT 637 Çağdaş İngiliz Tiyatrosu 3 0 0 3 10
ELIT 638 İrlanda Tiyatrosu 3 0 0 3 10
ELIT 639 Sömürgecilik Sonrası Edebıyat Çalışmalarında Seçilmiş Konular 3 0 0 3 10
ELIT 640 Psikanalitik Eleştiri Kuramlarında Seçilmiş Konular 3 0 0 3 10
ELIT 641 Modern Romanda Seçilmiş Konular 3 0 0 3 10
ELIT 642 Gotik Çalışmalarında Seçilmiş Konular 3 0 0 3 10
ELIT 643 Tragedya 3 0 0 3 10
ELIT 644 Karşılaştırmalı Edebiyatta Etkilenme ve Alımlama 3 0 0 3 10
ELIT 645 Edebiyat ve Sosyal Bilimler/Sanat Alanları 3 0 0 3 10
ELIT 646 Edebiyattan Sinemaya 3 0 0 3 10
ELIT 647 İdeoloji ve Edebiyat 3 0 0 3 10
ELIT 648 Estetik ve Politika 3 0 0 3 10
ELIT 649 İmagoloji (İmgebilim) 3 0 0 3 10
ELIT 650 19. yy. Avrupa Romanı 3 0 0 3 10
ELIT 651 Modernizm ve 20. yy Avrupa Şiiri 3 0 0 3 10
ELIT 652 Edebiyatta Bellek 3 0 0 3 10
ELIT 653 Karşılaştırmalı Edebiyatta Seçilmiş Konular 3 0 0 3 10
ELIT 654 Karşılaştırmalı Edebiyat ve İzlekbilimi 3 0 0 3 10
ELIT 655 Modern Amerikan Edebiyatı 3 0 0 3 10
ELIT 656 Avand-Gard ve Estetik 3 0 0 3 10
ELIT 657 Şiir Analizinde Karşılaştırmalı Konular 3 0 0 3 10
ELIT 658 Shakespeare ve Bellek 3 0 0 3 10
ELIT 659 Shakespeare: Üstlenmeler, Uyarlamalar, Alımlama ve Çeviriler 3 0 0 3 10
ELIT 660 Shakespeare ve Gotik 3 0 0 3 10

Dikey Sekmeler