Vizyon - Misyon

Misyon

Yeditepe Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans programının misyonu; edebiyatın estetik ve bilimsel temelleri üzerinde disiplinler arası, karşılaştırmalı bir perspektife sahip; Türk ve Dünya edebiyatına farklı metodolojilerle eğilebilen; teorik alt yapısını analitik bir bakışla bütünleştirebilen araştırmacılar yetiştirmektir.

Vizyon

Türk edebiyatından yola çıkarak, edebiyatı kavramsal bir bütün olarak görmek; edebiyata yön veren tarihsel, sosyolojik, ekonomik dünyayı kuramsal bir zeminle buluşturabilmektir.