Bölüm Hakkında

Plastik Sanatlar Bölümü Sanatta Yeterlik (Doktora) Programının amacı; Plastik Sanatlar alanında yapılacak sanatsal çalışmaların teori ile birleştirilerek bu alanda yetişen, uzamanlaşan bireyler yetiştirmektir.

Alanında uzamanlaşma ile birlikte günümüz sanat ortamını takip eden, çağdaş ve özgün sanat eserleri ortaya koymak ve tüm dünya ile eş zamanlı olarak çağdaş sanatın takipçisi olmayı hedefler.

Öğrenciler zorunlu derslerin yanı sıra seçecekleri seçmeli dersler ile sanatsal yaklaşımlarını belirleme ve bu yönde uzmanlaşma olanağı bulmaktadırlar.