• TR
  • EN

Radyo Televizyon ve Sinema yüksek lisans programı iletişim bilimlerinde disiplinlerararası bir yaklaşımı hedeflemektedir. Bu amaçla program kitle iletişimi ve araçlarını; politik, estetik, toplumsal, kültürel ve ekonomik katmanlarıyla çok boyutlu bir şekilde kavramak üzere düzenlenmiştir. Eleştirel düşünce geleneğine dayanarak çağdaş dünya ve medya ilişkilerine odaklanan programda kitle iletişimi, iletişim araçlarının gücü, görsel ve yazılı mesajların iktidar ilişkilerindeki rolü, kültürel temsil biçimleri, popüler kültür ve toplum ilişkisi, hâkim ve tabî grupların medya ile ilişkileri gibi konular tarihsel bir perspektifle ele alınmaktadır.

Gerek televizyon gerekse sinema alanında örneklerin incelemesi, araştırma ve/veya yaratıcı çalışmalarla program kuram ve uygulamayı uyumlu bir şekilde bir araya getirmektedir. Buna uygun olarak zorunlu dersler genel olarak medya, toplum ve kültür konularında sorgulama ve analizi olanaklı kılan kuramsal yaklaşımlar üzerine kurulmuştur. Seçmeli derslerse belli bir konuya odaklanmak isteyen öğrencilerin o konuda bilgilerini derinleştirmelerini sağlamak üzere düzenlenmiştir.

Tezli Yüksek Lisans kapsamında sinema, televizyon, iletişim, kitle iletişimi, medya, sanat ve kültür alanlarında kuramsal dersler bulunmaktadır. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler programdan bir tez ile mezun olmaktadırlar.

Tezsiz Yüksek Lisans programını tercih eden öğrenciler tezli program derslerine ek dersler almak zorundadırlar. Derslerin başarıyla tamamlanmasından sonra öğrenciler, belgesel, televizyon ya da kısa film formatında görsel bir projeyle mezun olmaya hak kazanırlar.

İletişim Fakülteleri ve ilgili bölümlerden mezun olmamış öğrenciler tavsiye edilen Bilimsel Tamamlama derslerini almakla yükümlüdürler.

Radyo Televizyon ve Sinema yüksek lisans programı, Erasmus programı kapsamında gerek yurtdışına öğrenci göndermekte gerekse yurtdışından öğrenci kabul etmektedir.