Havayolu Yönetimi

Ders Kodu: 
TL 571
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Havacılık tarihi hakkında bilgi vermek, Sivil Havacılık kuruluşlarını tanıtmak, Rekabet ortamı, Alliance lar Acente ilişkileri dağıtım ve ödeme istemleri, gelir yönetimi, filo yapısı gibi havayolu işletmesi dinamiklerini öğretmek.
Dersin İçeriği: 

Havacılık tarihi, Hava Ulaştırma Anlaşmaları, Deregulation, BSP, GDS, Filo Planlaması, Gelir yönetimi, Hub & Spoke, Elektronik ticaret

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları   Program Çıktıların Katkısı          Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Havacılığın tarihçesini anlatır   1 1,2,3 A,C
Deregulation ve rekabetin önemini vurgular   5,9 1,2,3 A,C
Seyahat acentesi ve Rakipler ile ilişkileri açıklar   10 1,2,3 A,C
Dağıtım mekanizmalarının önemine değinir   1,9,10 1,2,3 A,C
Alliance ları yarattığı sinerjiyi tanıtır   5,9 1,2,3 A,C
Gelecekle ilgili beklentileri sırsalar   510 1,2,3 A,C
         

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel bakış Perspektif
2 Havacılık tarihi Değerlendirme
3 Uluslararası sivil havacılık kuruluşları Platformlar
4 Deregulation Rekabete açılış Rekabet
5 Alliance lar İşbirliği Sinerji
6 Hava Ulaştırma Anlaşmaları Anlaşmalar
7 GDS ler Dağıtım sistemleri
8 BSP ve CASS Ödeme sistemleri
9 Filo Planlaması Yapılanma
10 Hub & Spoke tarife yapısı Tarife düzeni
11 FFP Programları Müşteri Bağımlılığı
12 Elektronik ticaret Sanal gelişmeler
13 Gelişmeler Belirsizlik
14 Vaka incelemesi Tecrübe

Kaynaklar

Ders Notu Rigas Doganis  The Airline Business in the 21st. Century
Diğer Kaynaklar www.airporthaber.com ve diğer havacılık siteleri

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Power Point Sunumlar
Güncel  konuların  işlenmesi
Vize / Quiz / Final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav/ Ödev 1 10
Devam   10
Toplam   60
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, işletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilme becerisini kazanırlar.         X  
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, işletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilme becerisini kazanırlar.       X    
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, üretici ve ticari şirketlerin uluslararası ilişkilerini sürdürülebilecek ve  yürütebilecek bilgi ve beceriye hakim olurlar.         X  
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilecek, koordine edebilecek, yürütebilecek ve kontrolleri yapabilecek bilgiye sahip olurlar.         X  
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, lojistik ve taşımacılık şirketlerinde  üst düzey yönetici olabilecek bilgi ve beceriye sahip olurlar.         x  
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olurlar.       X    
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilme becerisine sahip olurlar.       x    
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilecek ve yönetebilecek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilecek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilecek beceriye sahip olurlar.         X  
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, analitik karar verme yöntemleri ile sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilecek bilgiye sahip olurlar.         x  
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilecek bilgiye sahip olurlar.       X    
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik,  yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili konularda meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme becerisine sahip olurlar.       X    
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, mesleki ve etik kurallara uyabilme ve toplumsal duyarlılığa sahip olma becerilerini kazanırlar.       x    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 8          120
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1 0          0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     170
Toplam İş Yükü / 25 (s)      6,8
Dersin AKTS Kredisi     7