• TR
  • EN

MİSYON

Yeditepe Üniversitesi Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans Programının öncelikli misyonu insan zihninin bilimi olarak bilişsel bilimlerin Türkiye’deki gelişimine katkıda bulunmak üzere Psikoloji, Dilbilim, Bilgisayar Bilimleri, Felsefe, Nöroloji ve Antropoloji disiplinlerinden gelen araştırmacıların etkileşimini sağlamaktır. Bilişsel Bilimler, insan zihninin/beyninin işleyişini anlamak amacıyla geleneksel çalışmalarda ortaya çıkmamış türde sorular oluşturmayı ve bu sorulara yeni yaklaşımlar kullanarak yanıtlar üretmeyi hedeflemektedir. Programımız farklı arkaplanlara sahip öğrencilere, bilişsel bilimlerin alt alanlarına dair bilimsel bilgi ve araştırma tekniklerini içeren bir eğitim sunarak öğrencilerin bu alanların en az ikisinde edindiği bilgiyi ileriye taşıyabilmesini ve farklı disiplinlerin bakış açılarını bütünleştirerek uzmanlaşmasını sağlar. Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans Programında eğitim alan öğrenciler, bir yanda bilişsel bilimleri oluşturan disiplinlerin birbirleriyle etkileşim içinde olduğu konularda hem kuramsal hem de görgül niteliklere sahip bilgiler edinirken diğer yanda lisans eğitimi aldıkları alan dışındaki alanlarda da bilgi sahibi olarak ilgili bölümlerdeki araştırmacılarla etkileşim kurabilir duruma gelirler.

VİZYON

Yeditepe Üniversitesinin tanınırlığını ve bilinirliğini artırmak Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans Programının öncelikli vizyonunu oluşturmaktadır. Bilişsel Bilimler alanının bugünkü veriler ışığında yakın gelecekte bilim dünyasının önemli bir alanı olacağı öngörüsü ile programın güçlendirilmesinin hem Yeditepe Üniversitesinin hem de Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans Programını oluşturan bölümlerin ve araştırmacılarının öne çıkarılması da vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Psikoloji, dilbilim, bilgisayar bilimleri, felsefe, antropoloji ve nöroloji alanlarında eğitim ve araştırma etkinliği sürdüren akademisyenleri bir araya getirerek oluşturulan disiplinlerarası iletişimi ve bilişsel bilimler araştırma zeminini hayata geçirmek ve Türkiye’de bilişsel bilimler alanında dağınık halde bulunan akademik potansiyeli buluşturacak bir dayanak hazırlamak ve program kapsamında gerçekleştirilecek tez ve diğer bilimsel çalışmalar ile uluslararası düzeyde tanınan, saygın bir konum elde etmek de Bilişsel Bilimler programının vizyonu içerisinde sayılmalıdır.