• TR
  • EN

I. Başvuru Belgeleri

Diploma veya mezuniyet belgesi

Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayın 4 yıllık Psikoloji veya PDR lisans programından mezun olmuş olması veya en geç 2024 Bahar dönemi sonu itibariyle mezun olabilecek durumda olması gerekir. Başvuru döneminde henüz mezun olmamış öğrencilerin en geç 2024 Bahar dönemi sonunda mezun olacağına dair resmi bir belgeyi başvuru dosyasına eklemesi gerekmektedir. Programa başvuracak adayların lisans mezuniyet Genel Not Ortalaması (GNO) 2,75 ve üzeri olmalıdır.

 

Disiplin sicil belgesi

Adayın mezun olduğu veya okuduğu kurumdan disiplin sicilini gösterir belge alması ve başvuruda sunması gerekir. Eğer disiplin sicil durumu transkript üzerinde yazılı ise ayrıca yazı alınmasına ihtiyaç yoktur.

 

Resmi transkript

Adayın almış olduğu dersleri ve notlarını gösterir resmi transkript belgesi başvuru dosyasında sunulmalıdır.

 

Referans mektubu

İki adet referans mektubu istenir. Referans veren kişilerden en az birinin akademisyen olması gerekir. Referans mektubu Türkçe veya İngilizce olabilir. Referans mektuplarının, mektubu yazan kişi tarafından klinik.psikoloji@yeditepe.edu.tr​ adresine gönderilmesi gerekmektedir. Adayların kendisi tarafından iletilen referans mektupları kabul edilmemektedir.

Yeditepe Üniversitesi mezunlarından referans mektubu istenmemektedir.

 

Niyet mektubu (Amaç Yazısı)

Programa katılma amacını ve motivasyonunu belirten bir amaç yazısı sunulmalıdır. Niyet mektubu Türkçe veya İngilizce yazılabilir.

 

Özgeçmiş

Özgeçmiş bilgisi (CV) sunulmalıdır. Öğretim bilgisini, varsa katıldığınız eğitim ve seminer çalışmalarını, varsa katıldığınız araştırma ve projeleri, akademik ilgi alanlarınızı içermelidir.

 

Lisansüstü eğitim giriş sınav sonucu belgesi ve İngilizce dil yeterlik belgesi

Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların aşağıdaki lisansüstü eğitim giriş sınavlarından en az birine girmiş olması ve belirtilen puan kriterlerini karşılaması gerekir:

 

ALES ≥ 55 puan 

GRE (yeni sistem) ≥ 149 puan

GRE (eski sistem) ≥ 610 puan

GMAT ≥ 450 puan

 

Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim dili İngilizce'dir. Adayların başvuru sırasında aşağıdaki İngilizce yeterlilik kriterlerinden en az birini sağlaması gerekir:

YÖKDİL, YDS veya Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce Dil Yeterlik Sınavı sonuçlarından en az 70 puan almış olmak

TOEFL (IBT) ≥ 84 puan

 

YÖKDİL ve YDS sınav sonuçlarının geçerlilik süresi yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl; TOEFL sınav sonucunun geçerlilik süresi ise yapıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

 

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunlarından İngilizce yeterlilik belgesi aranmaz.

Ayrıca %100 İngilizce eğitim veren bir üniversiteden mezun olmuş adaylar da bu durumu belgelemeleri halinde İngilizce yeterliliğinden muaf tutulur.

 

Başvuru süreci ve gerekli belgelerin teslimi

Adaylar başvurularını Yeditepe Üniversitesi Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) (http://ebs.yeditepe.edu.tr/) üzerinden online olarak yapacaklardır. Yukarıda verilen belgelerden referans mektupları ve disiplin sicil belgeleri hariç tümünün bu sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Referans mektuplarının ve disiplin belgelerinin ise klinik.psikoloji@yeditepe.edu.tr​ adresine iletilmesi gerekmektedir. 

     *Klinik Psikoloji mail adresine yollanan belgelerde eksiklik varsa sizlere geri dönüş yapılacaktır.

Programa kabul edilecek adaylar kayıt süreci hakkında Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün sayfasından bilgi edinebilirler.

 

2024-2025 Akademik yılı başvuruları alınmaya başlamıştır. Son başvuru tarihi 16 Ağustos 2024'tür.

 

II. Değerlendirme ve Kabul Süreci

Başvuru belgelerini eksiksiz tamamlayan tüm adaylar bilim sınavına davet edilecektir. Sınav dili İngilizcedir.

Bilim sınavı sonucunda, kriterleri başarıyla sağlayan ilk 50 aday* mülakata davet edilecektir.

 

*ALES puanı (%50), genel not ortalaması (%20) ve bilim sınavı puanı (%30)

 

Klinik Psikoloji alanındaki öğretim üyeleri tarafından yapılacak mülakatta ise adayların klinisyen olmaya uygunluğu, akademik ilgi alanları ve amaçları değerlendirilecektir.

Mülakatların tamamlanmasının ardından, programa girmeye hak kazanan asil ve yedek listeler Psikoloji Bölümü tarafından duyurulacaktır.

 

Bilim Sınavı ve Mülakat

Başvuru belgelerini eksiksiz tamamlayan adaylar Bilim Sınavına davet edilecektir. Sınav açık uçlu sorulardan oluşacaktır. Sınav dili İngilizcedir. Bilim sınavı sonucunda, kriterleri başarıyla sağlayan ilk 50 aday* mülakata davet edilecektir.

 

*ALES puanı (%50), genel not ortalaması (%20) ve bilim sınavı puanı (%30)

 

Programa Kabul Kriterleri

Başvuru belgelerini eksiksiz beyan eden ve bu belgeler için belirtilen başvuru kriterlerinin tamamını sağlayan tüm adaylar Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından yapılacak bilim sınavına davet edilecektir. Yapılacak bilim sınavında başarılı bulunan adaylar* mülakata çağırılacaktır. Mülakata katılan tüm adayların mülakat puanları (%25) ile ALES puanı (%50), genel not ortalaması (%10) ve bilim sınavı puanları (%15) belirlenen yüzdelik ağırlıklarına göre değerlendirilecek ve adayların elde ettikleri toplam puanları esas alınarak başarı sıralaması yapılacaktır. Başarı sıralamasının en üstünde yer alan belirlenen kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilecektir. 

 

 

Önemli tarihler:

 

Başvuru Son tarih: 16 Ağustos 2024

Sınava Gireceklerin duyurulması: 21 Ağustos 2024

Bilim sınavı: 26 Ağustos 2024

Bilim sınavı sonuçları ve Mülakat Listesinin açıklanması: 5 Eylül 2024

Mülakat: 11-12 Eylül 2024

Sonuçların ilanı: 16 Eylül 2024