• TR
 • EN

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU YAPMAK İÇİN NİTELİKLİ NİYET MEKTUBU NASIL YAZILIR?

1.Niyet mektubu nedir?

Niyet yazısı olarak da bilinen niyet mektubu adayın kendisini kısaca tanıttığı, şimdiye kadar kariyerinin nasıl şekillendiğini ve hem profesyonel hem de akademik alanda ilgi duyduğu konuları belirttiği bir belgedir. Adaylar niyet mektubunda akademik alanda yapmak istediklerini ve başvuracakları üniversitenin bu sürece nasıl katkı sağlayacağını belirtirler. Ayrıca niyet mektubunda adaylar kendilerini diğer adaylardan farklı kılan ve programa uygun olduğunu gösteren özelliklerini de anlatırlar. İyi bir niyet mektubunda adayın vasıflarının, kendine has özelliklerinin ve uzman olduğu konulardaki düşüncelerinin anlatılması gerekmektedir. Niyet mektubu, değerlendirme komitesi tarafından incelenirken adayın ne kadar istekli olduğuna, tutarlılığına ve adayı diğer adaylardan ayıran yetkinliklerine dikkat edilir. Sonuç olarak niyet mektubunun, özgün olması ve adayın kişiliğini, ilgi duyduğu araştırma alanlarını ve gelişim hedeflerini içermesi gerekir.

2.Niyet mektubu nasıl hazırlanır?

Niyet mektubu yazılırken yazım kurallarına uyulmalı ve giriş, gelişme ve sonuç paragraflarından oluşmalıdır. Giriş paragrafında aday kısaca kendisini tanıtmalı ve neden programa başvurduğundan bahsetmelidir. Gelişme paragrafında ise aday akademik geçmişinden, tecrübelerinden, akademik veya profesyonel hayattaki başarılarından bahsetmelidir. Bu kısımda ayrıca öğrenim hayatı boyunca kariyerine en çok katkısı olan dersler veya diğer sorumluluklar yazılabilir. Gelişme paragrafında adayın değinmesi gereken en önemli konu hedefleridir. Hedeflerden bahsedilirken hangi alanda gelişmek istendiği, hangi dersler alınarak bu sürecin destekleneceği ve hangi akademisyenlerle çalışılmak istendiği beyan edilmelidir. Zira gelişme paragrafı adayın kendisini akademik alanda nasıl geliştireceği ve başvurulacak programdan nasıl faydalanılacağını gösterdiği paragraftır. Sonuç paragrafında ise aday tüm beyanlarını özetler ve değerlendirecek kişiyi ikna edecek ifadeler kullanmalıdır.

3.Nitelikli bir niyet mektubunda olması gerekenler nelerdir?

Nitelikli bir niyet mektubu;

 • Sadece nasıl bir öğrenci olduğunuzu değil, nasıl bir kişiliğinizin olduğunu da gösterir.
 • Başvurulan programa uygun kişisel ve profesyonel ilgi alanlarını gösterir
 • 2 sayfadan uzun olmaz. (maks. 300 kelime)
 • Amaçları ve ilgi duyulan konuları net bir şekilde ifade eder.
 • Gereksiz ayrıntılar içermez.
 • Kişiye özeldir ve başvurulacak üniversiteye göre özelleştirilmiştir.
 • Başvurduğunuz üniversite hakkında hoşunuza giden hususları içerir.
 • Yazım ve gramer hatası içermemelidir.

4.Niyet Mektubu Taslağı

Giriş

 • Kısaca kendinizi tanıtın
 • Çalışmak istediğiniz alanlardan bahsedin

Gelişme

 • Akademik geçmişinizi özetleyin (Akademik çalışmalarınızdan, kariyerinize katkısı olan derslerden, ödevlerden, projelerden, ne zaman ve nerelerde bu çalışmaları gerçekleştirdiğinizden bahsedin.)
 • İlgi duyduğunuz alanda sahip olduğunuz güçlü yanlarınızı anlatın
 • Başvurduğunuz programa neden kabul edilmeniz gerektiğini belirtin.
 • Programa nasıl uyum sağlayacağınız ve programdan nasıl faydalanacağınız hakkında bilgi verin

Sonuç

 • Ön yazınızı inceleyen kişiye teşekkür edin ve başvurunuzun değerlendirilmesini talep eden bir açıklama ile bitirin.
 •  

5.Niyet Mektubu Örnekleri

MBA

Sayın yetkili,

İsmim ….. ve kendimi genç bir Kimya Mühendisi olarak tanıtarak mektubuma başlamak isterim. Kimya Mühendisliği lisans programımı ….. Üniversitesi'nde Aralık 2018'de 4.00 üzerinden ….. not ortalaması alarak tamamladım. Lisans çalışmalarımda, teknik ortamda kimyasallara ve karmaşıklıklarına odaklandım. Özellikle son yılda bitirmiş olduğum '…..' adlı projeme değinmek istiyorum.

Eğitimim sırasında, Mühendislik Yönetimi ve İşletme Yönetimi ile ilgili konuları inceledim. İşletme yönetiminin bilgi arayışıma sunabileceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Modern bilimin neredeyse tüm yönlerine değinen, dinamik ve hızla gelişen bir alan olması, ilgimi çekti ve bu alandan ilham almamı sağladı. Bu alanın derinliğini görünce, ilgi alanıma ve arzu ettiğim alanlara odaklanmak için yüksek lisans derecesinin gerekli olduğunu kesinlikle hissettim. İşletme'nin farklı sektörlerinde çalışmayı umuyorum. Genişleyen bu alanda ön saflarda yer almanın memnuniyetini tatmak için bir danışmanlık şirketinde yönetici pozisyonu elde etmeyi umuyorum.

Yeditepe Üniversitesi, dünya çapında tanınan eğitim programları ve mükemmel öğretim olanaklarıyla ünlü olduğundan, bu beni yüksek lisansa başvurmak için motive etti. Böyle akademik ve destekleyici bir ortamda eğitim almanın, kariyerimi ve akademik becerilerimi gelecek için çok daha iyi şekillendirmeme yardımcı olacağına ve toplum için bir değer yaratacağına yürekten inanıyorum.

Şu anda yeteneklerime, yeterliliğime ve hedefime ulaşma konusundaki kararlılığıma güveniyorum. Potansiyelimin, seçkin bir Sosyal Bilimler fakültesinin uzman rehberliğinde yüksek kalitede araştırma üretmek için iyi tasarlanmış bir sistem ile ortaya çıkacağına inanıyorum. Umarım kabul komitesi beni bir aday olarak görür, böylece bana bilgi açlığımı gösterme fırsatı verir. Olumlu yanıtınızı bekliyorum. Vakit ayırdığınız ve değerlendirdiğiniz için teşekkürler.

Saygılarımla,

 

 

Doktora

Sayın Yetkili,

Bu mektubu kısaca kendimi tanıtmak ve İşletme Doktora eğitimi alarak pazarlama ve işletmecilik becerilerimi geliştirmek amacıyla Yeditepe Üniversitesi'ne başvurma konusundaki ilgimi ifade etmek için yazıyorum.

Ben ……….. Şu anda ……… Üniversitesi’nde ………… yüksek lisans öğrencisiyim ve tez konum “…………”,. Tezimi ………… tarihinde savunacağım. Lisans derecemi (2010-2015) ……… Üniversitesi’nde tamamladım. Ayrıca 2015-2018 yılları arasında farklı bilgi teknolojileri danışmanlık firmalarında (……..) farklı pozisyonlarda çalıştım. 2018 yılında, iş tecrübemin eğitim hayatıma değerli katkılar ve motivasyon sağlayacağına inandığım için, üniversiteye dönmeye ve eğitimime devam etmeye kararı verdim.

Geçen yıl Profesör Dr ……. danışmanlığında …………….  adlı bir bildiri yazdım ve Beşinci Uluslararası ……….. Konferansı’nda çalışmanın tam metini kabul edildi. ……. başlıklı bir araştırma makalesi daha yazdım ve bu makaleyi 10-12 Nisan 2019 tarihinde, ….. Konferansı için Paris'te sundum.

Yukarıda bahsedilen çalışmalarda istatistiksel analiz çalışma ve uygulama şansım oldu. SPSS ve Excel Ad-In kullanarak istatistiksel bilgilerimi geliştirmeme yardımcı olan “Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği” ve “Karar Teorisi” adlı dersleri başarı ile tamamladım. İstatistiksel analizin daha derinine inebilmek için Kasım ve Aralık 2019'de …… Üniversitesi'nde 100 saatlik (toplam 100 saat) “……..” konulu kursa katıldım.

Benim için, doktora derecesine sahip olmanın önemli olduğuna inanmamın iki nedeni var. İlk olarak, çalışmaları model olabilecek bir uzmanın rehberliğinde bir tez için çalışmak, bir öğrenciyi önemli ölçüde özgün katkılarda bulunan büyük ölçüde bağımsız bir araştırmacıya dönüştürmenin en etkili yöntemidir. İkincisi, uzmanlaşmış bir alanda araştırma yapmaya verilen önem hem akademik hem de araştırma alanlarında başarı elde etmek için önemli bir göstergedir.

Pazarlama alanında daha derine inmek, uzmanlık geliştirmek için güçlü bir isteğe ve motivasyonuna sahibim. Bana İşletme alanında Doktora Pozisyonuna katılma fırsatı verirseniz minnettar olurum. Başvurumu değerlendirdiğiniz için en derin şükranlarımı sunarım.

 

İçtenlikle,

………….

 

MBA

Dear Sir/Madam,

I would like to introduce myself as …, a young Chemical Engineer from … I have completed my undergraduate program in Chemical Engineering from … University, in December 2018 securing a CGPA … out of 4.00. In my undergraduate studies I focused on the chemical process and their complexities in a highly technical environment. I would specifically like to mention my final year project titled, ‘…..’.

During my studies, I studied subjects of Management, related to Engineering Management and Business Administration. I found that Business Administration has so much to offer to my quest for knowledge. Being a dynamic and rapidly evolving field, which touches almost all aspects of modern science, it has kept me interested and inspired throughout. Seeing its vastness, I certainly feel that a graduate degree is essential to focus on my interest and the desired areas, I hope to work in different sectors of Business Administration. I hope to obtain a management position in a consulting agency to taste the satisfaction of being at the forefront of this vast expanding field.

As Yeditepe University is reputed for its globally recognized study programs and excellent teaching facilities, this led me motivated and produced an ambitious aspiration in me to apply for the master’s degree there. I firmly believe that studying in such an academic and conductive environment would help me to shape my career and academic skills much better for the future and it would make me an asset to the society.

At this moment I am confident in my abilities, competence, and dedication in reaching my goal. I am fully convinced that my potential will be groomed to a well-designed capacity to produce research of high quality under the expert guidance of a distinguished faculty of Social Sciences. I hope the admission committee would consider me as a candidate, thus give me an opportunity to show my thirst for knowledge. I look forward to your positive response. Thank you for your time and consideration.

Best regards,

 

PhD

Dear Sir / Madam,

I am …..and writing this letter to briefly introduce myself and to express my interest in applying to Yeditepe University, in order to enhance my skills in marketing and leading a business by studying in the Business Administration Ph.D. program.

Currently, I am a postgraduate student in ………… at …… University, and my thesis subject is “…………”, it is a …… research study. I am going to defend my thesis on ………… I hold bachelor’s degree (2010-2015) from ……… University, İstanbul. Also, between the years 2015-2018 I have worked at different IT consultancy companies (……..) in different positions. I decided to return to university in 2018 and continue my education which I believe my job experience would bring valuable contribution and motivation for my education life. During last year, under the supervision of Professor Dr ……., I wrote a paper named ……………., and it received full paper acceptance from; The Fifth International Conference of ……….. . I have written another research paper titled ……., and I have presented the paper in Paris for ……… Conference which was held on 10-12th April 2018.

I had the chance to study and practice statistical analysis with hereinabove mentioned paper as well as during the classes I have taken in …. University named “Scientific Research Methods and Publication Ethics”, and “Decision Theory” which helped me improve my statistical knowledge by using SPSS, and Excel Ad-In. In order to get much deeper into statistical analysis, I have attended a 100-hour course in …… University in November-December 2019 (100 hours in total) on the subject “……..”.

There are two reasons why I believe that having a Ph.D. degree is important for me. Firstly, working for a thesis under the guidance of an expert whose work can serve as a model is the most effective method of transforming a student into a largely independent researcher making significant original contributions. Secondly, the emphasis on doing research in a specialized area is an important indicator in both academic and research areas to gain success. I have a strong desire and motivation to get deeper, develop expertise. I would be grateful if you could give me an opportunity to join a PhD Position in “Business Administration”. My deepest gratitude for considering my application.

Sincerely, ………….