• TR
  • EN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminerler Serisi başlamıştır. 

Seminer etkinlikleri bütün katılımcılara açıktır.

Aşağıdaki etkinlik linklerine tıklayarak, seminerlere katılmak için, gerekli olan adres linklerine ulaşabilirsiniz.

04 Ağustos 2020 - Plastik Sanatlar ve Resim Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik (Doktora) Programı ''Sanatsal Bir Dil Oluşumunda Lisansüstü Eğitimin Yeri''

05 Ağustos 2020 - Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı E-Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Uzmanlık Alanı ''Değişken Koşullar Karşısında, Web ve Sosyal Medya Yönetim Stratejileri''

05 Ağustos 2020 - Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) Yüksek Lisans Programı ''Pandemi Dönemi'nde Türkiye'de Faaliyet Gösteren
Uluslararası İşletmelerde Değişen İş Süreçleri''

06 Ağustos 2020 - Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programı ''Film Yapımında Tasarımın Önemi ve Yaratıcı Süreçler''

08 Ağustos 2020 - Grafik Tasarımı Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik (Doktora) Programı ''Bir Lisansüstü Dersi Olarak, Deneysel Tipografi"

10 Ağustos 2020 - Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programı ''Medya Araştırmalarında Nitel ve Nicel Yaklaşım''

12 Ağustos 2020 - Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı ''Bilişim Suçları ve Siber Güvenlik''

12 Ağustos 2020 - Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Yüksek Lisans Programı ''Uluslararası İlişkilerde Yeni Dinamikler ve Disiplinlerarası Çalışmalarda Fransızca Dilinin Önemi''

15 Ağustos 2020 - Finansal İktisat Yüksek Lisans ve Doktora Programı ''Finansal Piyasalarda Gelişmeler''

15 Ağustos 2020 - Etkilesim Tasarimi Yuksek Lisans Programı '' 2020' nin Kullanıcı Arayüzü/ Deneyimi Tasarımı Trendleri''

17 Ağustos 2020 ​- Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans ve Doktora Programı ''21. yy'da Karşılaştırmalı Edebiyat Yeni Türk Edebiyatında Açılımlar''

18 Ağustos 2020 - İşletme Yüksek Lisans ve Doktora Programı ''4. Sanayi Devrimi'nde Girişimcilik''

19 Ağustos 2020​ - Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı ''Yeni Dijital Tasarım Mecralarının Tasarımcıları​''

20 Ağustos 2020 - Antropoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programı ''Antropolojide Hümanizma ve İnsan Sonrası Çalışmalar''

22 Ağustos 2020 - İktisat Yüksek Lisans ve Doktora Programı ''Pandemi Sonrası Ekonomiye Genel Bakış''

24 Ağustos 2020 - Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans Programı ''Duyular Arası Transferden Beynimiz Hakkında
Neler Öğrenebiliriz?''

25 Ağustos 2020 - Genel Gazetecilik Yüksek Lisans Programı ''Medyanın Krizlerle Sınavı​''

26 Ağustos 2020 - Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı ''Pandemi Sonrası Yeni Müşteri Profili ve Tercihleri''

27 Ağustos 2020 - Muhasebe ve Finans / Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programları ''Finansal Piyasalarda Yatırımların Riske Göre Yönetilmesi''