• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezsiz
Ders Kodu: 
ATD 590
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders, bilimsel araştırmada uygulanabilecek ileri araştırma tekniklerine ve bilimsel araştırmanın kavramsal çerçevesine odaklanır. Nicel araştırmada tanımlayıcı, ilişkisel, nedensel karşılaştırmalı ve deneysel tasarımlar; nitel araştırmada gömülü teori, temellendirilmiş kuram ve olay analizleri ile yaklaşımlar geliştirilir. Mevcut bir araştırmanın analizi yapılarak yeni araştırma önerisi geliştirilir.Nicel araştırmada tanımlayıcı, ilişkisel, nedensel karşılaştırmalı ve deneysel tasarımlar; nitel araştırmada gömülü teori, temellendirilmiş kuram ve olay analizleri ile yaklaşımlar geliştirilir. Mevcut bir araştırmanın analizi yapılarak yeni araştırma önerisi geliştirilir.

Dersin İçeriği: 

Her tür bilimsel/sanatsal araştırma ve çalışmalar ile gerçekleştirilen bilimsel/sanatsal etkinlikler, desteklenen ve/veya yürütülen bilimsel/sanatsal araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili araştırma etiği konularını, lisansüstü eğitim sırasında yapılan tez ve bilimsel yayınlar ile yürütülen bilimsel/sanatsal araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili araştırma etiği konularını, görsel ve işitsel yayın organlarında yayımlanan ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş olan her tür yayınla ilgili yayın etiği sorunlarını ve etik ihlallerini; intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme ve haksız yazarlık konu başlıkları içerisinde kapsar.

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş; dersin ve ders kaynaklarının tanıtılması, beklentiler…

 

2

Sosyal Bilimlerde araştırma teknikleri; Edebiyatta nesnellik

 

3

Edebiyatta araştırma teknikleri; Edebiyat eleştirisinin gelişimi

 

4

İntihal meselesinin tartışılması, bilimsel yaklaşımlar…

 

5

İyi- kötü örneklerin okunması, değerlendirilmesi

 

6

Yüksek-Alçak kültür kavramları; Kanonlar

 

7

Bilimsel yayın-popüler yayın ayrımı

 

8

Örneklerin okunması, değerlendirilmesi

 

9

Vize

 

10

Kültür değişimleri ve yayıncılık

 

11

Osmanlıdan günümüze yayıncılık-1

 

12

Osmanlıdan günümüze yayıncılık-2 Kadın dergileri ve gazeteleri

 

13

Editörlük faaliyetleri, teknikler

 

14

Final

 

Kaynaklar

Ders Notu Sekaran, Uma and Bougie, Roger. (2012). Research Methods for Business: A Skill Building Approach. 5. Basım.
Diğer Kaynaklar Zikmund, W.G. (2003). Business research methods. 7. Basım. Thomson (South Western) Publications.

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Lecture Notes

Ödevler

Discussions

Sınavlar

Mid-term and final exam

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

20

Kısa Sınav

1

40

Ödev

1

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatı alanlarındaki edebi metinleri çağdaş edebiyat kuramlarının ışığında değerlendirir, eleştirisini yapar. Edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme becerisi edinir.

 

 

 

 

x

 

2

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatları alanlarında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

x

 

 

 

 

3

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile eğitim-öğretim ve kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

x

 

     

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x Toplam Ders Saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, Pekiştirme)

15

6

90

Ara Sınav

1

15

15

Ödev

1

30

30

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

200

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

8