• TR
 • EN
 • Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans Programı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Çağla Özen Şeneler'in katılımıyla,  "2020'nin Kullanıcı Arayüzü/Deneyimi Tasarımı Trendleri" başlıklı online seminer etkinliği yapılacaktır.

Yer ve Zaman:

15 Ağustos 2020  -  Saat: 15:00

Seminer etkinliğine, meet.google.com/uxp-bian-dbm adresi üzerinden  katılım sağlayabilirsiniz.
 

Eğitim Dili: İngilizce 

Eğitim Süresi: 2 Yıl

Tezsiz Program Süresi: 4 yarıyıl

Tezli Program Süresi: 5 yarıyıl

Başvuru Koşulları:

 •    Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.
 •    Tezli Yüksek Lisans programları için ALES'den herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olmak. (Geçerlik süresi beş yıldır.)
 •     İngilizce dil sınavından muafiyet için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS' den 55 veya TOEFL IBT' den 66, puana sahip olmak. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 • ALES Belgesi
 • Dil Belgesi (YÖKDİL/YDS/TOEFL IBT)
 • Transkript
 • Özgeçmiş
 • Niyet Mektubu
 • İki Adet Referans Mektubu

E-başvuru linki: http://ebs.yeditepe.edu.tr​

Güz Dönemi Başvuru Tarihi: Ağustos

Bahar Dönemi Başvuru Tarihi: Ocak

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

- Diploma veya mezuniyet belgesi,

- Transkript,

- Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,

- 2 adet fotoğraf,

- Nüfus kâğıdı fotokopisi,

- Ön kayıt ücret makbuzu

Ön kayıt aşamasında ilgili belgelerin fotokopileri yeterlidir.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Kesin kayıtta ön kayıttaki belgelerin asılları istenecektir.

- Diploma veya mezuniyet belgesi,

- Transkript,

-  Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,

- 10 adet fotoğraf,

- Nüfus sureti.