• TR
  • EN

ETKİLEŞİM TASARIMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

PROGRAM BİLGİLERİ

Etkileşim Tasarımı,

Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Davranış Psikolojisi ve Bilişim Teknolojileri alanlarını buluşturan, disiplinler arası bir tasarım alanıdır.

Türkiye'de bu alanda açılan ilk program olan Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans programı, insanların ürünler ile etkileşim biçimlerine odaklanmaktadır.

Kullanıcı deneyimi, ürün kullanılabilirliği, sosyal ve kültürel farklılıklar ile kullanıcı davranış ve psikolojisi başlıca inceleme alanlarıdır.

Yüksek Lisans Programı kapsamındaki derslerde, kullanıcı-bilgisayar etkileşimi, kullanıcı deneyimini belirleyen unsurlar, etkileşim tasarımını oluşturan ögeler sistemli bir şekilde mercek altına alınarak her yönüyle araştırılıp incelenir ve seçilen konularda tez, eser veya projeler oluşturulur, sunumlar yapılır.

Yüksek Lisans programı süresince öğrenciler, ticari, sosyal ve kültürel bağlamda, araştırma, analiz, prototip geliştirme ve tasarım konsepti yaratma konularında eğitim alırlar.

Programın amacı,

Sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek, mevcut ve gelişmekte olan teknolojiler için kullanıcı odaklı etkileşim biçimleri tasarlayabilecek nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

Etkileşim Tasarımcıları,

Bilgisayarlar ve mobil cihazların başta olmak üzere etkileşimin söz konusu olduğu tüm ürün ve servislerde,  kullanıcı ve sistem arasındaki ilişkiyi tasarlar.

Var olan etkileşim çözümünün daha yararlı, anlaşılabilir ve kullanılabilir hale gelmesini sağlarlar.