• TR
  • EN

Misyon

Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans Programı, çağdaş sistem tasarım metodolojilerine ve stratejilerine odaklı, dijital teknolojilerin tasarımında insan merkezli yaklaşımları derinlemesine anlayabilen ve bu süreçte pragmatik çözümler üretebilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Vizyon

Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans Programı, yenilikçi doğasıyla, yaratıcı stratejiler üreterek, ulusal ve uluslararası akademik ve sektörel çalışmalarda öncü olma amacını taşımaktadır.

.