• TR
  • EN

Yeditepe Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun ev sahipliğinde Prof. Dr. Veysel Ulusoy tarafından düzenlenen “Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları” çalıştayı, Türkiye’nin Önde Gelen Ekonomistleri, Akademisyenleri ve konuklarının katılımıyla 17 Aralık 2019 tarihinde Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Ekonomist ve akademisyenlerin bir araya geldiği çalıştayda Ekonomik Sorunlar; Türkiye'deki finansal piyasalar ve finansal piyasaları etkileyen ekonomik sorunlar, Kurumsal Yönetişim ve Ekonomik Kalkınma, Makro Ekonomik Görünüm, İstihdam ve Gelişme, Gayrimenkul Sektörü ve Sorunları, Para ve Maliye Politikaları, Finansal ve Ekonomik Büyüme, Tarım Ekonomisi ve Tarım Politikaları, Verimlilik, Üretim, İstihdam ve Teknolojik Gelişmeler gibi başlıklar altında incelendi.

 

Çalıştayda verimlilik üzerine bir konuşma yapan Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz, “100 yıl öncesine göre daha iyi durumdayız. İnsanların çalışma saatlerinde önemli düşüşler oldu. Buna rağmen dünyanın önemli bir bölümü tüketim çağının çok uzağındadır. Dünya nüfusunun çok az bir bölümü aşırı tüketim hastalığına yakalanmış olsa bile önemli bir kesim hala açlık sınırının altında yaşamaktadır. Gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmemiş toplumların hala devam eden en önemli sorunu gelir yaratıcı, işsizliği azaltıcı, büyüme ve adil paylaşım sorunudur. Emekleriyle üretime katkı veren işçilerin işlerini kaybetme endişesi gelecek kaygılarının artmasına dolayısıyla teknoloji aleyhtarı olmalarına neden olmuştur” diye konuştu.

BİLGİ EKONOMİSİNE GEÇMEK GEREKİYOR”

 

Verimliliğin uzun vadede ortaya çıkacağını aktaran Yılmaz, “Verimlilik diğer bir ifadeyle üretkenlik ekonomik büyüme, kalkınma, kalıcı refah artışı, rekabet gücü, işsizliğin ve yoksulluğun azaltılması gibi ekonomik ve sosyal alanlarda başarının anahtarıdır. Mevcut beşeri ve fiziki kaynaklarıyla en fazla üretim yapabilen ekonomiler yüksek verimliliğe sahip ekonomiler olmaktadır. Yüksek katma değer üreten bilgi ekonomisine geçmek gerekiyor. Verimlilik uzun vadede ortaya çıkan bir süreçtir” ifadelerini kullandı.

 

“REKABETTE BAŞARI KOMŞULARLA BARIŞA BAĞLI”

Yeditepe Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü ve FİNANSAL İKTİSAT ANA BİLİM DALI BAŞKANIProf. Dr. Veysel Ulusoy ise ülkelerin rekabet gücünün komşularla ilişkilerinin güçlü olmasına ve komşularla yaptığı ticaretin arttırılmasına bağlı olduğunu vurguladı. “Rekabeti geliştirecek en önemli faktör komşularla barıştır, uluslararası iktisattır, uluslararası ticarettir” diyen Ulusoy, “Uluslararası ticarette, bir ülkeye en büyük fayda refah artırımı dolayısıyla komşulardan gelir, ulaştırma maliyetlerini düşürür” ifadelerini kullandı

 

“ÜLKELER GLOBALLEŞME YARIŞI İÇİNDE”

İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İ. Öner Günçavdı ise, globalleşmenin ekonomik boyutuna değinerek, “Bizim gibi ülkeler için bu kavram çok önemli, çünkü globalleşmenin iktisadi yapınız üzerinde çok ciddi etkisi oluyor. Ülkeler globalleşip dünyaya entegre olmak için ciddi bir rekabet içine girmişlerdir. Ama değer yaratmaya gelince aynı performansı gösterememişlerdir. Globalleşen bu ülkeler değer yaratıp büyümek için kendi içlerine yönelmişlerdir. Hem globalleşiyorsunuz hem de değer yaratmak ve büyümek için içerideki iktisadi faaliyetlere kendinizi mahkum ediyorsunuz bu bir paradokstur” dedi.

“TARIMDA SANAYİLEŞMEYE İHTİYACIMIZ VAR”

Prof. Dr. Günçavdı, Türkiye’nin en önemli sorunlarından birinin tarımda verimliliğin bir türlü arttırılamaması olduğunun altını çizerek “Türkiye yeteri kadar sanayileşemedi. Bu da belli bir bilince sahip orta sınıfın gelişmesine imkân sağlayamadı. Türkiye’de ayrıca ciddi gelir eşitsizlikleri var” ifadelerini kullandı.

 

 “660 BİN KİŞİ KREDİ KARTI BORCUNU ÖDEYEMİYOR”

 

İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Aysel Gündoğdu da, ekonomik dalgalanmayla birlikte kurumlarla kişilerin kredi kartı ve kredi borçlarını ödemekte zorluk çektiklerini söyledi. Doç. Dr. Gündoğdu, BDDK’nın son yayımladığı verilere göre 680 bin kişi tüketici kredisini ödemekte sıkıntı yaşıyor, yasal takibe girmiş durumda. 660 bin kişi ise kredi kartı borcunu ödeyemiyor, yasal süreç başlamış” ifadelerini kullandı.

“İŞLETMELERİN KREDİ ÇEKME İŞTAHI YOK”

İç talebin yeniden canlanması için yapılandırmaya ihtiyaç olduğunu belirten Doç. Dr. Gündoğdu, “Ekonomik büyümeyle birlikte istihdamın da artması gerekiyor. Ticari işletmelerin henüz kredi alma konusunda iştahları oluşmuş değil. Asıl amacımız işletmelerin yeniden üretime başlamalarını teşvik ederek istihdamı sağlamak olmalıdır. Böylece bireyler de kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyebilecek duruma gelecektir” dedi.

BDDK’NIN TAKSİT SAYISINI ARTIRMASI DOĞRU DEĞİL

Bireysel kredi çekerken çok gevşeme olmamasını tavsiye eden Doç. Dr. Gündoğdu, “BDDK’nın taksit sayısını artırması doğru değil bu kişileri tüketime sevk edecektir.  Bireylerin ve kurumların tasarruf oranlarını artırması lazım. Tasarruf etmek için elde edilen gelirin bir kısmını baştan ayırmak gerekiyor. Yarın veya artarsa tasarruf ederiz anlayışı son derece yanlıştır, tüketim toplumuyuz ve bu durum tasarruf etmemizi engelliyor” diye konuştu.

Ne Zaman: 
Pazar, 17 Kasım, 2019 - 10:00