• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
FE 635
Ders Dönemi: 
Güz
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
20
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Öğrencilere bilimsel araştırmaların yöntemleri, teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Dersin İçeriği: 

Bilimsel Araştırma Yöntemi kullanılarak yapılacak bir çalışmada nelerin yapılması gerektiği, nasıl bir yol izleneceği, sorunsalın nasıl saptanacağı, amacın nasıl somutlaştırılacağı, araştırma için doğru yöntemin nasıl belirleneceği, test materyallerinin nasıl geliştirileceği, atıfların nasıl aktarılacağı ve bulguların tartışılıp nasıl sonuca ulaşılacağı gibi. Ayrıca Araştırma yöntembiliminin gelişimi ile ilgili çeşitli makalelerin çözümlenmesi.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenim Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Bilimsel araştırma yönteminin yüzyıllar boyunca akademik çevrelerin geliştirdiği beynelmilel birikimli bir kültür olduğunun bilincindedir.   2,3,4,5 A,B
2.Bilimsel yöntemin nitelikleri, araştırma türleri hakkında bilgi sahibidir.   2,3,4,5 A,B
3.Bilimsel araştırma yöntemini kullanarak çalışma yapabilir.   2,3,4,5 A,B
4.Bilimsel etiğin ne derece önemli olduğunu kavrar.   2,3,4,5 A,B
5.Yöntembilmin kaydettiği aşamaları bilir.   2,3,4,5 A,B

Dersin Akışı

DERS AKIŞI  
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bireysel Çalışma  
2 Bireysel Çalışma  
3 Bireysel Çalışma  
4 Bireysel Çalışma  
5 Bireysel Çalışma  
6 Bireysel Çalışma  
7 Ara Rapor ve Sunum  
8 Bireysel Çalışma  
9 Bireysel Çalışma  
10 Bireysel Çalışma  
11 Bireysel Çalışma  
12 Bireysel Çalışma  
13 Bireysel Çalışma  
14 Bireysel Çalışma  
15 Bireysel Çalışma  
16 Final Raporu ve Sunum  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İktisat, Finans, İstatistik ve Bilgisayar bilimi alanlarında özümsediği bilgi ve becerileri, disiplinlerarası çalışmalarda kullanır, değişik uygulama alanları üretir.         X  
2 Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinciyle, ulusal – uluslararası yayınları takip eder; akademik kurallara uygun eserler hazırlama düzeyine gelerek bilimsel makaleler ile bilgi sınırını genişletmesi beklenir.         X  
3 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar, uygular, oluşan problemleri çözer ve yorumlar; bu sayede tahminlerde bulunur.       X    
4 İş yaşamına dahil olduğunda değişik alanlarda edindiği bilgi birikimi ile farklılık ve yetkinliklerini harmanlayıp bireysel kariyerine yansıtması beklenir.         X  
5 İngilizce yeterliliği ile alanındaki bilgi ve gelişmeleri uluslararası düzeyde izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.         X  
6 İlgili alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.         X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU  
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 15 240
Ara Sınav 1 30 30
Kısa Sınav      
Ödev 7 20 140
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü     498
Toplam İş Yükü / 25 (s)     19.92
Dersin AKTS Kredisi     20