• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
FE 536
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin temel amacı, günümüz iş dünyasında en ilginç ve karmaşık işlemlerden biri gibi görünen bu yatırım bankacılığı işlemlerinin ana hatlarını tanımlamaktır. Bu dersi alan öğrenciler, birleşme ve devralmalara ilişkin teorik ve kavramsal bir çerçeve edinecek, strateji belirleme ve müzakere yöntemleri gibi önemli konuları çeşitli birleşme ve devralmalardan örneklerle değerlendireceklerdir.

Dersin İçeriği: 

Yatırım bankası, kurumsal finansman danışmanlığı, şirket birleşme ve satın almaları, aracılık ve aracılık işlemleri dahil olmak üzere birçok finansman ve danışmanlık hizmeti sunan bir finans kuruluşudur. Yatırım bankasının rolü, sermaye ihracı öncesi finansman ihtiyacının belirlenmesi ile başlar ve kayıt, halka arz ve halka arz sonrası danışmanlık olarak devam eder. Birleşme ve satın almalar, stratejik ortaklıklar ve kurumsal yeniden yapılanma süreçleri günümüz iş dünyasında giderek daha önemli hale geliyor. Bu nedenle, bir şirketin yönetimi ile ilgilenen her seviyedeki yönetici, özellikle şirket ortakları ve üst düzey yöneticiler, bu işlemlerin neden ve nasıl gerçekleştiği ve ekonomik büyümedeki rolleri hakkında fikir sahibi olmalıdır.

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

1   Yatırım bankacılığına ve kurumsal birleşmelere giriş
2   Bir girişimcinin portresi: bir işlem hikayesi
3   Mega işlemler ve özelleştirmeler
4   Yatırımcının dünyası
5   Finansal yatırımcılar
6   Birleşmelerde değerleme
7   Ara Sınav
8   Şirket satışlarında etkili yöntemler
9   Potansiyel alıcıları ve satıcıları belirleme

10 IM, Teaser, sunum hazırlama teknikleri
11 Strateji ve yönetişim
12 Yasal yönler, yasal belgeler
13 Konuk konuşmacı (Hukuk)
14 Konuk konuşmacı (Due diligence)
15 Birleşme sonrası entegrasyon
16 FINAL