• TR
  • EN

Amaç

Göstergelerin hakim olduğu günümüzde, doğru ve etkin tasarımlar yapmak, evrensel akımları takip etmek, etkileşim ile yaratıcılığı bir araya getirebilmek görsel iletişim tasarımcısı için önem taşımaktadır. Her ortamı karşılıklı bir iletişim süreci olarak değerlendiren, çoklu ortama adapte, iletişim, medya, sanat ve teknoloji alanlarını bir araya getiren görsel iletişim tasarımı, disiplinler arası yapısı ile 21. Yüzyılın görsel ihtiyaçlarına çözümler üreten yenilikçi bir alandır. 

2002 yılından beri alanda öğrenci yetiştiren Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans Programı, kapsamlı ve çok yönlü kurgulanmış tezli bir programdır. Program kuramsal, uygulama ve proje dersleri olmak üzere üç temel alanda yapılandırılmıştır.

Program öğrencilerin, yeni iletişim çağında, farklı medyaları görsel tasarım aracı olarak kullanmalarını, dijital teknolojilere hakim olmalarını, farklı disiplinlerden faydalanarak, görsel iletişim tasarımı vizyonunu, anlayışını, kavramsal, düşünsel ve uygulamalı olarak kazanmalarını sağlamaktadır.

Hedef

Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı kapsamında, tasarım ve dijital medya alanında kuramsal ve uygulamalı bir içerikle öğrencilerin, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri sağlanır. Dijital tasarım, dijital ortam planlama ve içerik geliştirme alanlarında disiplinler arası bir yaklaşım edinen öğrenciler, somut ve sürdürebilir projeler üretir ve alanda deneyim kazanırlar.