• TR
  • EN

Grafik Tasarım alanı, son yıllardaki teknolojik gelişmeler ve iletişim mecralarındaki çeşitlenmeler sonucunda, iletişim ve kültür alanında giderek artan etkinliği ile daha fazla bilimsel çalışma gerektirmektedir. Tasarım yöntemlerinin, görsel çözümlemelerin ötesinde konuya yönelik geliştirilecek, nitel ve nicel araştırma temelli stratejilere dayandığı günümüzde disiplinler arası çalışmalar önem kazanmıştır. Bu durum, hem grafik tasarım alanında daha fazla akademik çalışma yapılmasını gerektirmektedir, hem de grafik tasarım alanını içeren disiplinler arası çalışmalarda yer alacak tasarımcıların yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Günümüzde sektörün gereksinim duyduğu grafik tasarımcı tanımı da genişlemiş ve lisansüstü düzeyde eğitim almış, araştırma-geliştirme aşamasında yer alacak tasarımcılara da ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır.