• TR
  • EN

Bölüm Hakkında

Amacımız: Ulusal ve Uluslararası Alanda Yetkin İletişimciler

İletişim teknolojilerinde yaşanan son gelişmelerin insanların arasındaki fiziksel uzaklıkları ortadan kaldırdığı, bir anlamda herkesin birbirini duyduğu, gördüğü ve duygularını paylaştığı bir yer haline gelen Dünya’da nitelikli iletişimi yönetebilecek bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Analitik düşünerek yaratıcı çözümler üreten, özgüven sahibi, etik kurallara bağlı, bireysel ve sosyal sorumluluklarının bilinciyle davranan dünya yurttaşı iletişim uzmanlarını hazırlamayı amaçlıyoruz.

Genel Bilgi: Biz Kimiz?

1996 yılında Prof. Dr. Ayseli Usluata’nın kurucu başkanlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, bugün Türkiye’de öğrencilerin en çok tercih ettiği bölümler arasında yer almaktadır.

Kendilerini ulusal ve uluslararası düzeyde kanıtlamış akademisyenlerden ve sektörün önde gelen isimlerinden oluşan kadrosuyla Bölümümüz, 400’ü aşkın öğrenciye eğitim vermekte; her geçen yıl artan yurt içi ve yurt dışı etkinlikler ve ödüllerle başarılarını sürdürmektedir. Sektörde önde gelen uzmanları ders ve/veya seminerler aracılığıyla öğrencilerle beraber getirmeye devam ediyoruz. Sosyal ve kültürel bağlara önem veren bir Bölüm olarak sosyal sorumluluk projeleriyle Kayışdağı ve çevresiyle iyi komşuluk ilişkileri geliştirmek hedeflerimizden biridir.

Bölümümüz öğrencilerin uluslararası anlayışlarını geliştirmek ve deneyimlerini artırmak için farklı programlar ve anlaşmalar yapmaktadır. Erasmus ve Exchange anlaşmaları her yıl artmakta, çeşitli ülkelerden öğrenci ve öğretim elemanları ağırlamaktayız. Öğrencilerimiz de bu değişim programlarıyla öğrenimlerinin bir bölümünü yurt dışında yapmaktadırlar.

Hocalarımız Bölümüzün uluslararası özellikler göstermesi gerektiğinin bilinciyle uluslararası konferanslara katılmaya ve bildiriler sunmaya devam ediyorlar. Önde gelen veritabanları tarafından endekslenen uluslararası akademik dergi Global Media Journal’ın 17 versiyonundan biri olan Türkçe versiyonu Global Media Journal Turkish Edition, 2010 yılından itibaren Bölümümüz tarafından çıkartılmaktadır.

 

Neden Halkla İlişkiler? Neden Yeditepe?

İletişim bilimlerinin temel alanlarından biri olan halkla ilişkiler, kamuoyunda algı, tutum ve beklentiler üzerine araştırmalar yapar; bunların sonuçlarına göre etkinlikler planlar ve uygular. Kurum içi iletişimi geliştirerek kurum kimliğinin ve kurumsal imajın oluşturulup yönetilmesine öncülük eder. Kurumsal itibarı sağlamaya yönelik olarak medya ilişkilerini yönetir; sponsorluk ve sosyal sorumluluk projeleri üretir. İletişim teknolojisinin sağladığı olanakları kullanarak kurumsal varlığı, sanal ortama uyarlar ve sosyal medya uygulamaları geliştirir.

Bugünün dünyasında eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, ekip içinde çalışabilen, olağan ve olağanüstü durumlar için strateji geliştirebilen, yüz yüze iletişim becerisine sahip, iletişim teknolojilerini etkin kullanabilen kişilere duyulan gereksinim giderek artmaktadır. Bu bağlamda Bölümümüz, sorunları analiz ederek çözebilen, üretken, yaratıcı, özgüven sahibi, çevrelerine saygılı ve sosyal sorumluluklarının bilincinde bireyler yetiştirmek misyonuyla hareket etmektedir. İletişim sektöründe övünülecek konumlarda çalışan, hedeflerimizi yükseklere taşıyan mezunlarımızla gurur duyuyoruz. İletişim sektöründe, küresel ve ulusal şirketlerde, siyasal kurumlarda, bürokraside ve sivil toplum kuruluşlarında çalışmaya aday öğrencilerimiz arasına Sizi de katmak istiyoruz.

 

KİMLER İÇİN?

Kuramı uygulama ile bütünleştiren Yüksek Lisans Programımız,

. İletişim süreci içinde kendilerini daha iyi tanımayı;

. Sunulan seçimlik derslerle özel ilgi alanlarını, bilgi ve becerilerini geliştirmeyi;

. Doktora çalışmalarına hazırlanmayı / çalıştıkları kurumlara daha verimli ve bilinçli katkıda bulunmayı amaçlayan

. Bilgisayar, İnternet, multimedya donanımının bulunduğu bir ortamda yaratıcı çalışmalar, araştırmalar yapmak, projeler üretmek isteyen üniversite mezunlarına açıktır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans programı 4 yıllık eğitim veren bütün lisans programlarından mezun olan adaylara açıktır.

 

Öğrenim Süreci

Programı bitirecek öğrencilerin iletişim, sosyal kuram ve araştırma tekniklerini kullanarak, kurumlarında sorunları analiz etmeye ve çözüm getirmeye yardımcı olmakta önderlik yapmaları beklenmektedir. Programımız seçimlik derslerle öğrencilerin bireysel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Yüksek lisans adayları farklı seçimlik derslerle iletişime dayalı değişik alanlarda çalışmak üzere, yalnızca başlangıç düzeyindeki görevler için değil, alanlarında ilerlemelerini sağlama amacıyla da eğitilmektedirler. Akademik çalışmalara yönelecek adaylar ise kuram ağırlıklı derslerle ve yazacakları tezlerle doktora programına hazırlanmaktadırlar. Az sayıda öğrenciyle her derste interaktif eğitim yapma olanağı bulunmakta ve öğrenciler özgün araştırma yapmaya ve çalışmalarını sunmaya yönlendirilmektedirler.

 

Ders Programı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı Tezli ve Tezsiz olmak üzere iki programdan oluşmaktadır. Programı tamamlamak için tüm öğrencilerin iki dönem boyunca her biri üçer kredilik iki temel ve iki seçmeli ders almaları öngörülmüştür. Toplam 21 kredilik dersi başarıyla tamamladıktan sonra tez yazacak öğrenciler yüksek lisans tezlerini oluşturacak bir araştırma üzerinde çalışmaya başlar ve bir yıl içinde tezlerini tamamlarlar. Tezsiz Yüksek Lisans Programı ise,  Tezli Yüksek Lisans Programında var olan zorunlu derslerin yanı sıra üç ders ve mezuniyet projesi dersini almak koşuluyla tamamlanmaktadır.

Vizyon Misyon

Vizyon

Halkla ilişkiler alanında verdiği eğitim, öğretimle ve gerçekleştirilen projelerle hem ulusal hem de uluslararası alanda söz sahibi bir program olmaktır.

Misyon

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı, etik kuralları benimseyen, bireysel ve sosyal sorumluluklarının bilinciyle davranan, toplumsal olgu ve olaylara bütüncül bir bakış açısı ile bakabilen, eleştirel düşünebilen, topluma katkı sağlamaya yönelik ulusal ve uluslararası projeler üretebilen, liderlik niteliklerine sahip, iletişim alanında gelişmelere öncülük edebilecek nitelikli iletişim uzmanları ve geleceğin akademisyenlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Başvuru Koşulları

-  Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.

-  ALES'den herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olmak. (Tezsiz Program için ALES koşulu aranmamaktadır.)

-  İngilizce dil sınavından muafiyet için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS' den 55 veya TOEFL' dan 66, puana sahip olmak. 

 

*Ayrıca yapılan yazılı ve/veya sözlü Bilim Sınavı'nda başarılı olunmalıdır. Farklı disiplinlerden lisansı olan öğrencilerin, Bilimsel Hazırlık Programı'na katılmaları istenir.

Bologna