• TR
  • EN

Dünyada hukuk eğitiminin çehresi değişmektedir. Hukuk, hem yerelden uluslararası alana  hızla kaymakta, hem de teknoloji, bilişim alanındaki gelişmeler ve insanoğlunun gelişmesi hukuk alanında yeni pencereler açmaktadır. Şüphesiz bu süreç hukukun sadece lisans değil lisansüstü eğitimini de etkilemekte, başkalaştırmaktadır. 

Yeditepe Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü bünyesinde hukuk yüksek lisans ve doktora programları bu amaçla yüksek lisans ve doktora programlarını oluşturmaktadır.  Yeditepe Üniversitesinde hukuk yüksek lisans ve doktora programları hem klasik hukuk eğitiminin derinleştirilmesine çalışırken, hukukun uluslararası alana taşan çehresini ihmal etmemekte, hem de teknoloji ve bilişim alanındaki yeniliklerle geleceğin hukukuna kapı açmaktadır. 

Bu kapsamda  Enerji Hukuku, Uluslararası Bilişim Hukuku, Sinnallagmatik Sözleşmeler, Vergi Hukukunun Güncel Problemleri, Türk Enerji Piyasası Hukuku gibi  güncel konular kapsam dahilindedir.  Uluslararası alanda ise, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Adil Yargılanma Hakkı, Uluslararası Hukuk ve Deniz Hukuku Sorunları, Uluslararası Hukukta Soykırım, AB Hukuku ve Türkiye AB İlişkileri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Adil Yargılanma Hakkı, Uluslararası Hukuk ve Deniz Hukuku Sorunları,  Uluslararası Gelişmeler Işığında Anonim Ortaklıklar, gibi bir program ile geniş bir perspektiften uluslararası hukuka bakılmaktadır.

Ayrıca, kamu hukuku ve özel hukukun hem spesifik alanları, hem de genel esasları dikkate alınarak program oluşturulmuştur. Bu bağlamda Ticaret Hukukunda Sorumluluk, Çek Hukuku, Ön Sözleşmeler, Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, Parti İçi demokrasi, Medeni Hukukta Kişilik Hakkı, Oy Hakkının Anayasal İlkeleri, Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbirleri, Ceza Hukukunda Genel İlkeler, Medeni Usul Hukukunda Geçici Hukuki Koruma, Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona ermesi, Konkordato Hukuku gibi alanlarda çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca her dönem güncel sorunlar ışığında yeni dersler sisteme eklenmektedir.