• TR
  • EN

Bölüm Hakkında

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans programı öğrencilere karşılaştırmalı ve teorik bakış açılarıyla edebiyata detaylı bİr eğitim sunmayı hedefler. Bölüm İngilizce’ye hakim ve İngiliz dili ve Edebiyatı alanından mezun veya uyumlu dallardan mezun olmuş ve yoğun bir edebi eğitime uygun adaylara açıktır. Dersler seminerlerden oluşur ve değerlendirmeler deneme ve/veya yazılı sınavlar üzerinden yapılır. Yüksek Lisans programının temeli, her öğrenci için geçerli olaraktan dört dersten oluşmaktadır. Bunların ikisi sonbahar döneminde alınır: Edebiyat Eleştirisi Kuramları I ve Batı Edebiyatının Başyapıtları, diğer ikisi ise bahar döneminde alınır: Edebiyat Eleştirisi Kuramları II ve İngiliz Edebiyatının Başyapıtları. Ayrıca 3 tane seçmeli ders ve kredisiz seminer almak zorunludur. Her ne kadar seçmeli derslerin dönemlere göre açılmaları değişkenlik gösterse de, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat dersleri düzenli olarak açılmaktadır ve bu derslere Psikanalitik Edebiyat Kuramı, Shakespeare Tiyatrosu ve Gotik Edebiyat çalışmaları dahildir. İngiliz Edebiyatında alt yapısı yetersiz bulunan öğrencilerin, genelde iki dönem boyunca, kredisiz olarak bölüm derslerinden bilimsel hazırlık dersleri almaları beklenir. Bu derslere harcanan zaman, Yüksek Lisans programının bitirilmesi için verilen azami süreçten düşülmeyecektir. Tez yazmaya başlamadan önce öğrencilerin Yüksek Lisans İngiliz Edebiyatı Seminer dersini vermiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler toplamda 21 kredi tamamlamalı ve genelde ikinci yıllarının sonunda 20,000-30,000 kelimeden oluşan bilimsel bir tez yazmakla yükümlüdürler.

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programının Öğrencilere Katkıları

Adaylar:

Öğrencilerin İngiliz ve dünya edebiyatları hakkında düşünce ve bilgi sahibi olmaları, akademik çalışmalarda, edebi metinlerin analizinde kullanılacak kavram ve terminoloji ile donatılmaları programın amaçları arasındadır.  Bu kapsamda, edebiyat öğrencilerinin etkili iletişim kurabilen, özellikle yazılı ve sözlü sunumda başarılı, disiplinlerarası çalışma yapabilen, yaratıcı, öğrenmeyi bilen, özgüven sahibi, alanlarında özgün fikirler üreten edebiyatçılar olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Mezunlar:

Mezunlarımız için eğitim ve öğretim alanının her kademesinde, devlet, vakıf kuruluşları ve özel sektörde çalışma olanağı vardır. Öğretmenlik, çevirmenlik, yazılı ve görsel yayıncılık, reklamcılık, gazetecilik, eleştirmenlik, metin yazarlığı, sinema, halkla ilişkiler, uluslararası ilişkiler, insan kaynakları gibi alanlarda iş olanakları bulunmaktadır. Üniversitelerde, çeşitli kamu ve özel eğitim kurumlarında, Dışişleri, Kültür ve Turizm, Ticaret Bakanlıklarında, yerel yönetimlerde, elçilik ve konsolosluklarda, bankalarda, turizm işletmelerinde ve çeşitli özel şirketlerde, kurumsal eğitim/öğretim ve ARGE projelerinde görev almak seçenekler arasındadır. Ayrıca Yüksek Lisans programını tamamlayan ve akademik gelişimini sürdürmek isteyen öğrenciler İngiliz edebiyatı, Amerikan edebiyatı, batı kültürleri ve edebiyatları, drama, karşılaştırmalı edebiyat, kültür araştırmaları ve benzeri alanlarda doktora programlarına katılabilirler.

Vizyon Misyon

Vizyon ve Misyon

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programının misyonu, İngiliz edebiyatını çağdaş, karşılaştırmalı ve evrensel bir perspektifle inceleyen, ileri düzeyde bir eğitimi öğrencilerine sunmaktır. Vizyonu ise, İngiliz edebiyatı alanında nitelikli akademisyen yetiştirip, öğrencileri yaratıcı ve açık görüşlü, mezunları yurtiçi ve yurt dışında çeşitli akademik ve araştırma kurumlarında başarılı olan, bilime ve insanlığa katkılar sunabilen bir program olmaktır. 

Başvuru Koşulları

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

Program, lisansını İngiliz Dili ve Edebiyatından ya da bölümce uygun görülen başka bir daldan almış ve yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda İngilizce dil bilgilerini ve edebiyata karşı yeteneklerini kanıtlamış olan öğrencilere açıktır. İngiliz Edebiyatı alanındaki bilgileri yeterli bulunmayanların 1 ya da 2 dönem lisans düzeyinde hazırlık dersleri almaları gerekmektedir. Bu süre Yüksek Lisans için tanınan yasal süreden düşülmez. Ayrıca aşağıda Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün kabul koşulları belirtilmiştir.

  • Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.
  • ALES' den herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olmak. (Geçerlik süresi beş yıldır.)
  • İngilizce dil yeterliliği için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS ve E-YDS'den 55, veya son iki yıl içinde girilen TOEFL'dan 66, puana sahip olmak.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar: Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme kontenjan ve koşulları Senatoca kararlaştırılır.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Öğrencilerin programı tamamlayabilmeleri için toplam 120 AKTS ders almaları (Bilimsel Hazırlık döneminde alınan dersler bu 120 AKTS’ye dahil değildir), yönetmelik gereklerine uygun bir Yüksek Lisans Tezi yazmaları ve tez savunmasında başarılı olmaları zorunludur.

Bologna