• TR
  • EN

Bölüm Hakkında

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans programı öğrencilere karşılaştırmalı ve teorik bakış açılarıyla edebiyata detaylı bİr eğitim sunmayı hedefler. Bölüm İngilizce’ye hakim ve İngiliz dili ve Edebiyatı alanından mezun veya uyumlu dallardan mezun olmuş ve yoğun bir edebi eğitime uygun adaylara açıktır. Dersler seminerlerden oluşur ve değerlendirmeler deneme ve/veya yazılı sınavlar üzerinden yapılır. Yüksek Lisans programının temeli, her öğrenci için geçerli olaraktan dört dersten oluşmaktadır. Bunların ikisi sonbahar döneminde alınır: Edebiyat Eleştirisi Kuramları I ve Batı Edebiyatının Başyapıtları, diğer ikisi ise bahar döneminde alınır: Edebiyat Eleştirisi Kuramları II ve İngiliz Edebiyatının Başyapıtları. Ayrıca 3 tane seçmeli ders ve kredisiz seminer almak zorunludur. Her ne kadar seçmeli derslerin dönemlere göre açılmaları değişkenlik gösterse de, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat dersleri düzenli olarak açılmaktadır ve bu derslere Psikanalitik Edebiyat Kuramı, Shakespeare Tiyatrosu ve Gotik Edebiyat çalışmaları dahildir. İngiliz Edebiyatında alt yapısı yetersiz bulunan öğrencilerin, genelde iki dönem boyunca, kredisiz olarak bölüm derslerinden bilimsel hazırlık dersleri almaları beklenir. Bu derslere harcanan zaman, Yüksek Lisans programının bitirilmesi için verilen azami süreçten düşülmeyecektir. Tez yazmaya başlamadan önce öğrencilerin Yüksek Lisans İngiliz Edebiyatı Seminer dersini vermiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler toplamda 21 kredi tamamlamalı ve genelde ikinci yıllarının sonunda 20,000-30,000 kelimeden oluşan bilimsel bir tez yazmakla yükümlüdürler.

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programının Öğrencilere Katkıları

Adaylar:

Öğrencilerin İngiliz ve dünya edebiyatları hakkında düşünce ve bilgi sahibi olmaları, akademik çalışmalarda, edebi metinlerin analizinde kullanılacak kavram ve terminoloji ile donatılmaları programın amaçları arasındadır.  Bu kapsamda, edebiyat öğrencilerinin etkili iletişim kurabilen, özellikle yazılı ve sözlü sunumda başarılı, disiplinlerarası çalışma yapabilen, yaratıcı, öğrenmeyi bilen, özgüven sahibi, alanlarında özgün fikirler üreten edebiyatçılar olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Mezunlar:

Mezunlarımız için eğitim ve öğretim alanının her kademesinde, devlet, vakıf kuruluşları ve özel sektörde çalışma olanağı vardır. Öğretmenlik, çevirmenlik, yazılı ve görsel yayıncılık, reklamcılık, gazetecilik, eleştirmenlik, metin yazarlığı, sinema, halkla ilişkiler, uluslararası ilişkiler, insan kaynakları gibi alanlarda iş olanakları bulunmaktadır. Üniversitelerde, çeşitli kamu ve özel eğitim kurumlarında, Dışişleri, Kültür ve Turizm, Ticaret Bakanlıklarında, yerel yönetimlerde, elçilik ve konsolosluklarda, bankalarda, turizm işletmelerinde ve çeşitli özel şirketlerde, kurumsal eğitim/öğretim ve ARGE projelerinde görev almak seçenekler arasındadır. Ayrıca Yüksek Lisans programını tamamlayan ve akademik gelişimini sürdürmek isteyen öğrenciler İngiliz edebiyatı, Amerikan edebiyatı, batı kültürleri ve edebiyatları, drama, karşılaştırmalı edebiyat, kültür araştırmaları ve benzeri alanlarda doktora programlarına katılabilirler.

Vizyon Misyon

Vizyon ve Misyon

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programının misyonu, İngiliz edebiyatını çağdaş, karşılaştırmalı ve evrensel bir perspektifle inceleyen, ileri düzeyde bir eğitimi öğrencilerine sunmaktır. Vizyonu ise, İngiliz edebiyatı alanında nitelikli akademisyen yetiştirip, öğrencileri yaratıcı ve açık görüşlü, mezunları yurtiçi ve yurt dışında çeşitli akademik ve araştırma kurumlarında başarılı olan, bilime ve insanlığa katkılar sunabilen bir program olmaktır. 

Başvuru Koşulları

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

Program, lisansını İngiliz Dili ve Edebiyatından ya da bölümce uygun görülen başka bir daldan almış ve yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda İngilizce dil bilgilerini ve edebiyata karşı yeteneklerini kanıtlamış olan öğrencilere açıktır. İngiliz Edebiyatı alanındaki bilgileri yeterli bulunmayanların 1 ya da 2 dönem lisans düzeyinde hazırlık dersleri almaları gerekmektedir. Bu süre Yüksek Lisans için tanınan yasal süreden düşülmez. Ayrıca aşağıda Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün kabul koşulları belirtilmiştir.

  • Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.
  • ALES' den herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olmak. (Geçerlik süresi beş yıldır.)
  • İngilizce dil yeterliliği için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS ve E-YDS'den 55, veya son iki yıl içinde girilen TOEFL'dan 66, puana sahip olmak.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar: Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme kontenjan ve koşulları Senatoca kararlaştırılır.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Öğrencilerin programı tamamlayabilmeleri için toplam 120 AKTS ders almaları (Bilimsel Hazırlık döneminde alınan dersler bu 120 AKTS’ye dahil değildir), yönetmelik gereklerine uygun bir Yüksek Lisans Tezi yazmaları ve tez savunmasında başarılı olmaları zorunludur.

Bologna

Cuma, 14 Ocak, 2022 - 18:34
Değerli adaylar, Yoğun kar ve olumsuz hava koşulları sebebiyle 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde yapılması planlanan İngiliz Dili ve Edebiyatı yüksek lisans giriş sınavı başka bir tarihte yeniden planlanmak üzere ertelenmiştir, sınava girecek tüm adaylara duyurulur.  -- 2022 Bahar...
Salı, 21 Eylül, 2021 - 00:47
Carl von Ossietzky Oldenburg Üniversitesi Felsefe Bölümü akademisyenin Prof. Dr. Martin Vialon Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mediha Göbenli Koç'un katılımı ile 22 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 20:00'da Zoom üzerinden "Migration and Exile: ...
Cuma, 17 Eylül, 2021 - 12:17
Temeşvar Batı Üniversitesi Edebiyat, Tarih ve Teoloji Fakültesi'nden Doç. Dr. Luminita Frentui 29 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 10:30'da "Speech Acts" başlıklı çevrimiçi bir sunum yapacaktır. İlgilenen tüm öğrenci, akademisyen ve misafirlerimiz davetlidir. Online Seminere katılmak için...
Salı, 31 Ağustos, 2021 - 16:18
2021 - 2022 Akademik Yılı İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programının Giriş Sınavı 13 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 10:00 ile 12:00 arasında Güzel Sanatlar Fakültesi 4. kat 403 numaralı sınıfta yüzyüze yapılacaktır. Mülakatlar ise 14 Eylül 2021 Salı günü çevrimiçi olacaktır ve yazılı...
Cumartesi, 22 Mayıs, 2021 - 17:02
Çevrimiçi yapılacak olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü tarafından düzenlenen Karşılaştırmalı Edebiyat ve Disiplinlerarasılık Çalıştayı bünyesinde Prof. Dr. Mediha Göbenli Koç "Karşılaştırmalı Edebiyat Alanında Örnek Bir Çalışma:...
Cumartesi, 18 Eylül, 2021 - 00:29
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Doç. Dr. Adriana Raducanu'nun - “The Unspeakable Mother?”: Re-Writing the Canon in Christa Wolf’s “Medea” - başlıklı makalesi editörlüğünü Dana Percec'in yaptığı Towards a Theory of Whodunits: Murder Rewritten eserinde kitap bölümü olarak...
Cuma, 2 Temmuz, 2021 - 12:04
İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri Zehra Senem Nurel ve Onur Saatçioğlu'nun eserleri Dr. Öğr. Üyesi Bahar Karlıdağ ve Dr. Öğr. Üyesi Nina tarafından yönetilen Lisans Yazı Blogunda yayımlanmıştır. Eserlere linkten ulaşabilirsiniz: https://studentessays-yeditepeenglit.blogspot.com/...
Salı, 29 Haziran, 2021 - 16:11
Doç. Dr. Catherine MacMillan'ın "The Uncanny and the 'Great Return' from Exile: Unheimlich (Un)homecomings in Milan Kundera's 'Ignorace'" başlıklı makalesi İstanbul Üniversitesi Yayınları Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi (Cilt 31, Sayı 1, 23 Haziran 2021, SS. 121 - 136)...
Pazar, 20 Haziran, 2021 - 17:38
  Dr. Öğretim Üyesi Bahar Karlıdağ'ın "Joan Littlewood’s Post-Theatrical Engagements Beyond Theatre Workshop: A Comparison of the Original Fun Palace Project With the 2014 – 2015 Revivals" başlıklı makalesi İstanbul Üniversitesi Yayınları Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi'...
Salı, 9 Nisan, 2019 - 12:46
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mediha Göbenli Koç'un "Representing Reality: Erich Auerbach's Concept of Memory" isimli makalesi İstanbul Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlanmıştır. İstanbul Üniversitesi sayfasına ulaşmak için tıklayınız. Makaleye ulaşmak için...
May 07

Tarihi Anlatım ve Edebiyat konulu konferansımızda farklı üniversitelerden gelen lisansüstü öğrenci ve eğitmenlerin...

Nis 15

İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde ders veren Doktora Öğretim Görevlisi Barry D....

Nis 04

Offline Şiir Festivali ile farklı ülkelerden gelen şairler şiirlerini dinleyicilerle paylaşacaktır.

Ara 13

Alman yazar Matthias Göritz Parker isimli yeni romanından bölümler okuyacaktır.