• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
MBA 513
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı işletmenin finansal tablolarının, faliyetlerinin denetiminin genel kabul görmüş denetim standartlarına göre nasıl yapıldığını öğretmektir. Denetim konularındaki güncel gelişmeleri iletmektir.

Dersin İçeriği: 

Denetime giriş ve temel denetim kavramı; denetim standartları-ISA; denetim döngüsü ve planlama; iç kontrol; denetim kanıtları ve denetim teknikleri; ön raporlar; denetim raporları, finansal tablo hesaplarının denetimi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Denetim kavramının temel konseptlerinin açıklanması 1,2,3 A,C
2. Denetim türlerinin ve bu türler arasındaki ilişkilerin açıklanması 1,2,3 A,C
3. Denetim kanıtlarının, kanıt sağlama tekniklerinin ve kanıt türlerinin açıklanması 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1  Denetim kavramı  
2 Denetim türleri, denetçi türleri, Türkiyede Denetimin tarihsel gelişimi, Denetim ile ilgili kurumlar, Denetime ihtiyaç duyulmasının nedenleri  
3  Genel kabul görmüş denetim standartları  
4  Denetim amaçları, denetimde önemlilik ve risk kavramı  
5  Denetim kanıtları  ve Denetim Teknikleri  
6 İç kontrol sistemi  
7  Ara sınav  
8  Denetim süreci ve temel  aşamaları  
9  Denetimi Planlama  
10  İç kontrol ve Değerlendirilmesi  
11  Denetim Testleri  
12  Denetimde Örnekleme  
13 Denetimin Tamamlanması ve Denetim Raporu  
14 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Auditing and Assurance Services, Alvin Arens
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  Derste anlatılan konularla ilgili alıştırmalar, konularla ilgili ek bilgi içeren dokümanlar.
Ödevler Konulara ilişkin ayrı ödevler
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 20
Ara Ödev 1 20
Final Ödevi 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme alanındaki temel kavramları (stratejik yönetim ve organizasyon, muhasabe, finans, ekonomi, pazarlama ve yönetim teknikleri) öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir.       X  
2 İşletme teori ve yöntemlerini, muhasebe ve finans, işletme yönetimi, pazarlama yönetimi, ve insan kaynakları alanlarından en az birinde uzmanlaşarak uygulayabilir.       X  
3 Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.   X      
4  Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.       X  
5 Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.     X    
6 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.     X    
7 Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir.   X      
8 Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.       X  
9 Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.     X    
10 Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.         X
11 Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.       X  
12 Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.       X  
13 Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir.   X      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödev 1 30 30
Ara Sınav 1 10 10
Final Ödevi 1 10 10
Toplam İş Yükü     140
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,6
Dersin AKTS Kredisi     6