• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
MBA 522
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı finansal pazarları incelemek ve finansal ürünleri tanıtmak

Dersin İçeriği: 

Ders, makroekonomide ve uygulamalı finans dünyasında en önemli değişkenler arasında yer alan faiz oranlarına giriş ile başlamaktadır. Faiz oranlarındaki değişikliklerin ,önemli finansal varlıkların hisse senetleri, tahviller ve yabancı para birimleri gibi çok sayıda fenomen için önemli etikleri vardır. İkinci kısım, finansal piyasaları ve bu piyasalarda işlem gören varlıkları kapsar. Dersin üçüncü kısmı, finansal kurumların Türk Finans Sektöründe nasıl işlediğini açıklayacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Öğrenci Sunumları,

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)alternatif finansal piyasaları anlamak 1,2 1,2,3 A,B,C
2) finans yönetimini etkileyen faktörleri analiz etmek 1,2,4 1,2,3 A,B,C
3) Faiz ve diğer değişkenlerin ilişkisini anlamak 2,4,8 1,2,3 A,B,C
4) Türk finans sektörünü tanımak 2,4 1,2,3 A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ İlgili bölüm
2 - İlgili bölüm
3 Reel ve Nominal faiz İlgili bölüm
4 Risk faktörü İlgili bölüm
5 Finansal pazarlar İlgili bölüm
6 Borsa İlgili bölüm
7 ARA SINAV  
8 Türev ürünler İlgili bölüm
9 Para piyasası İlgili bölüm
10 Bankacılık Uygulamadan Örnekler
11 Yatırım bankacılığı İlgili bölüm
12 Fon yönetimi Türkiye’deki Durum, Hukuki Durum
13 Risk yönetimi Uygulamadan Örnekler
14 ÖĞRENCİ SUNUMLARI  
15 TEKRAR  
16 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Text: Frederic S. Mishkin and Stanley G.Eakins, Financial Institutions and Markets
Diğer Kaynaklar  Lloyd B. Thomas, Money, Banking and Financial Markets, McGraw-Hill

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Derste anlatılan konularla ilgili alıştırmalar, konularla ilgili ek bilgi içeren dokümanlar.
Ödevler Vaka analizi
Sınavlar Bir ara sınav, bir final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Proje 2 20
Sunum 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İşletme alanındaki temel kavramları (stratejik yönetim ve organizasyon, muhasabe, finans, ekonomi, pazarlama ve yönetim teknikleri) öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir. X          
2 İşletme teori ve yöntemlerini, muhasebe ve finans, işletme yönetimi, pazarlama yönetimi, ve insan kaynakları alanlarından en az birinde uzmanlaşarak uygulayabilir.   X        
3 Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.         X  
4 Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.     X      
5 Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.     X      
6 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.     X      
7 Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir.         X  
8 Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.       X    
9 Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.   X        
10 Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.         X  
11 Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.     X      
12 Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.       X    
13 Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir. X          

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 2 3 6
Proje 3 10 30
Sunum 3 5 15
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6