• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
MBA 520
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı MBA öğrencilerine finansal yönetiminin teknik ve araçları öğretmektir.

Dersin İçeriği: 

Finans piyasaları, finansal tablolar, risk ve getiri, paranın zaman değeri, değerleme, projeler ve ilgili karar tekniklerini ve araçlarını kapsamaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Finans piyasalarını, araçları ve şirketin finansal çevre ile etkileşimini anlar. 1,2,3 A,C
2) Finansal tabloları ve bu tabloları anlamak ve analiz etmek için gerekli teknikleri öğrenir. 1,2,3 A,C
3) Piyasa riski ve menkul kıymet riskini yorumlayabilir ve SVFM’ni fırsat maliyetini belirlemek için kullanabilir. 1,2,3 A,C
4) Nakit akışlarının bugünkü ve gelecek değerlerini ve aynı zamanda getirileri hesaplayabilir. 1,2,3 A,C
5) Tahvilin piyasa fiyatını ve indirgenmiş nakit akışı bazında şirket değerini hesaplayabilir. 1,2,3 A,C
6) Bir projenin NBDni ve İVOnı hesaplayabilir ve yatırım kararlarının şirket değerine olan etkisini bilir. 1,2,3 A,C
7) Proje nakit akışlarını tahmin edebilir ve projenin riskini değerlendirebilir. 1,2,3 A,C
8) Proje için kullanılacak iskonto oranlarını ve buna dayanarak AOSMni hesaplayabilir. 1,2,3 A,C
9) Sermaye yapısı kararlarını ve bunların şirket karlılığı ve devamlılığındaki etkisini bilir. 1,2,3 A,C
10) İşletme sermayesini hesaplayabilir ve buna ilişkin politikaların nasıl şekillendirileceğini bilir. 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kurumsal finansın temel kavramları CH1
2 Finansal tablolar ve analizi CH11 + tekdüzen hesap planı
3 Finans piyasaları ve finansal araçlar CH2
4 Risk getiri kavramları ve ölçümü,  SVFM CH4
5 Paranın zaman değeri CH3 + excel örnekleri
6 Tahvil değerleme CH5
7 Hisse değerleme CH5
8 Ara sınav  
9 Sermaye bütçelemesi teknikleri CH6
10 Proje nakit akışları, tahmini ve risk değerlemesi CH7
11 Sermaye maliyeti CH8
12 Sermaye yapısı CH9
13 İşletme sermayesi politikası CH13
14 Dönen valıkların yönetimi CH14

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı E.F. Brigham, S. Besley, “Essentials of Managerial Finance”, 14th Ed. Thompson Learning.
Diğer Kaynaklar Slaytlar, tekdüzen hesap planı, küçük vakalar ve örnekler hoca tarafından sağlanacaktır.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler 5 Ödev: Finansal analiz, tahvil değerleme, hisse değerleme, proje nakit akışları, AOSM
Sınavlar 1 ara sınav, 1 kısa sınav, 1 final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 1 10
Ödev 5 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme alanındaki temel kavramları (stratejik yönetim ve organizasyon, muhasabe, finans, ekonomi, pazarlama ve yönetim teknikleri) öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir.       X  
2 İşletme teori ve yöntemlerini, muhasebe ve finans, işletme yönetimi, pazarlama yönetimi, ve insan kaynakları alanlarından en az birinde uzmanlaşarak uygulayabilir.       X  
3 Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.   X      
4  Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.       X  
5 Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.     X    
6 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.     X    
7 Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir.   X      
8 Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.       X  
9 Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.     X    
10 Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.         X
11 Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.       X  
12 Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.       X  
13 Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir.   X      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 2 5 10
Kısa Sınav 1 0.5 0.5
Ödev 8 2 16
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     148,5
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,94
Dersin AKTS Kredisi     6