• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
MBA 507
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında yüksek lisans öğrencilerine genel bilgiler sunarak, gerekli beceri ve duyuşsal özelliklere sahip olmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Girişimci ve Girişimcilik tanımları ve  kuramları;  Girişimciliğin  önemi, avantajları ve zorlukları; fizibilite çalışmaları, iş planı, finansman kaynakları, iç girişimcilik hakkında temel bilgiler, yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilikte yaratacılığın önemi ve yeri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Girişimci ve Girişimcilik kavramını açıklar.   1,2,3 A,C
2) Girişimciliğin Temel fonksiyonlarını  bilir, açıklar.   1,2,3 A,C
3) Girişimciliğin önemini açıklar.   1,2,3 A,C
4) Fizibilite ve İş Planı hazırlama adımlarını bilir, açıklar.   1,2,3 A,C
5) İşe kurma aşamalarını bilir, açıklar.   1,2,3 A,C
6)Küçük işletmelerin yapısını, yönetimini ve genel işleyişini örneklerle açıklar   1,2,3 A,C
7) Yeni bir işletme kurmada finansmanın önemi ve finansman kaynaklarını bilir

 

  1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi Bölüm 1
2 Girişimcilik ve Girişimci Kavramları Bölüm 3
3 Girişimciliğin Doğası ve Önemi Bölüm 4
4 Girişimciliğin Temel Fonksiyonları Bölüm 5
5 Girişimciliğin Avantaj ve Dezavantajları Bölüm 6
6 Girişimciliğin Türleri Bölüm 7
7 Yeni bir iş Kurmada Başarı Şartları Bölüm 8
8 İş Kurma Sürecinin Temel Adımları Bölüm 9
9 Yaratıcılık ve Yenilikçilik Bölüm 10
10 Fizibilite Çalışmaları Bölüm 11
11 İŞ Planı Hazırlamak Bölüm 12
12 Franchising Kavramı ve Unsurları Bölüm 13
13 Yeni Bir İşletme Kurmada Finansmanın Önemi Bölüm 17
14 Girişimcilikte İnsan Kaynakları Yönetimi ve Sermaye  Kaynakları Bölüm 18
15 Tekrar  
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, 6th Edition,
 Scarborough, Norman M., Pearson Education, 2011.

 

Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Dönem sonu projesi : İş Planı Hazırlanması

 

Sınavlar 1 ara sınav, 1 final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ödev 2 35
Ara Sınav 1 25
Final Sınavı 1 40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İşletme alanındaki temel kavramları (stratejik yönetim ve organizasyon, muhasabe, finans, ekonomi, pazarlama ve yönetim teknikleri) öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir.       X    
2 İşletme teori ve yöntemlerini, muhasebe ve finans, işletme yönetimi, pazarlama yönetimi, ve insan kaynakları alanlarından en az birinde uzmanlaşarak uygulayabilir.

 

  x        
3 Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.

 

    x      
4  Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.

 

  X        
5 Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.

 

  x        
6 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.

 

      x    
7 Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir.

 

  X        
8 Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.

 

  x        
9 Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.

 

        x  
10  Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.

 

x          
11  Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.

 

X          
12  Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.

 

    x      
13 Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

        X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Sunum 3 10 30
Ödev 3 8 24
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     156
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,24
Dersin AKTS Kredisi     6