• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
MBA 503
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, öğrencileri işletmelerin sorunlarını çözümlemek için gerekli olan bilgi, yetenek ve becerilerle donatmaktır. Ders öğrencilere işletme politikaları ve stratejik yönetimin kavram, teknik ve metodolojisini öğrenme ve örnek olay incelemesi ve simülasyon uygulaması yardımıyla elde ettikleri bu kazanımlarını işletmelerin karmaşık sorunlarını çözümlemede kullanmaya olanak sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

Dersin İçeriği: 

“İşletme Politikası ve Stratejik Yönetim” dersi şu konuları içermektedir:  İşletme politikası ile stratejik yönetimin anlam ve ilişkileri, konuya ilişkin çeşitli kavram, model ve kuramlar, kurumsal yönetim, etik ve toplumsal sorumluluk, çevresel sürdürülebilirlik, dış ve iç çevre analizleri, endüstri ve rekabet analizi, stratejik planlama, stratejik plan uygulamaları, sonuç analizi, değerlendirme ve denetim, küçük işletmelerde, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarında stratejik yönetim, vb.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Simülasyon, 12: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrencilerin bir işletme ya da kurumun sorunlarının      giderilmesi, uzun vadede rekabet üstünlüğü sağlaması ve daha kalıcı başarılar elde etmesi için gerekli stratejik kararları alma ve uygulama yeteneklerini geliştirmek   1, 2, 3, 9 & 12 A, B, C
Öğrencilerin çeşitli endüstrilerde, rekabet ortamlarında ve küresel bir çevrede gerekli stratejik analizler yapabilme yetenek ve becerilerini geliştirmek.    1, 2, 3, 9 & 12 A, B, C
Öğrencilere, simülasyon ve örnek olay analizleri yardımıyla uygulamalı olarak strateji geliştirmede, stratejik alternatifleri değerlendirmede ve stratejik kararlar vermede deneyim kazandırmak.                                 1, 2, 3, 9 & 12 A, B, C
Öğrencilere, strateji geliştirme ve uygulamaya ilişkin

yönetim görevlerini yakından tanıma ve şirketin strateji uygulama ekibinin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetenekleri geliştirme fırsatı sunma. 

  1, 2, 3, 9 & 12 A, B, C
Öğrencilerin bir İşletme programında daha önce alınmış olan tüm derslerdeki bilgilerin nasıl  bütünleştirilebileceğini ve örgütlerin başarısı için bu bilgi ve unsurlar arasında neden bir uyum olması gerektiğini görmelerini sağlamak.   1, 2, 3, 9 & 12 A, B, C
İşletme yönetiminde etik kuralların, temel değerlerin ve toplumsal sorumluluğun neden önemli oldukları       konusunda öğrencilerin duyarlılığını artırmak.   1, 2, 3, 9 & 12 A, B, C
Öğrencilerin yönetsel değerlendirme, risk analizleri yapma ve etkin sonuçlara yol açabilecek etkin kararlar verebilme yeteneklerini geliştirmek.   1, 2, 3, 9 & 12 A, B, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Genel Bir Bakış: Strateji Nedir ve Neden Önemlidir? Chapter 1
2 Şirketin Yönünün Belirlenmesi: Vizyon, Misyon, Amaçlar ve Stratejiler   Chapter 2
3 Temel Kavramlar ve Analitik Araçlar: Şirketin Dış Çevresinin Değerlendirilmesi

Simülasyon ve Örnek Olay Gruplarının Oluşturulması

GLO-BUS SİMÜLASYONUN AÇIKLANMASI

Chapter 3
4 Bir Şirketin Kaynaklarının, Yeteneklerinin ve Rekabet Durumunun Değerlendirilmesi

Örnek Olayların Dağıtımı

İMÜLASYON EKSERSİZLERİ

Chapter 4
5 Stratejinin Oluşturulması:  İşletmelerde Kullanılabilecek Beş  Rekabetçi Jenerik  Strateji

İlk Set Kararların Girilmesi

Chapter 5
6 Şirketin Rekabet Durumunun Güçlendirilmesi:  Stratejik Alternatifler, Stratejik  Zamanlama ve Operasyonların Genişliği

İkinci Set Kararların Girilmesi

Chapter 6
7 ARA SINAVI

Üçüncü  Set Kararların Girilmesi

 
8 Uluslararası Pazarlarda Rekabet Stratejileri

Dördüncü  Set Kararların Girilmesi

Chapter 7
9 Kurumsal Strateji:  Endüstrilerde Farklılaştırma ve Holdingler

Beşinci  Set Kararların Girilmesi

Birinci Örnek Olay Sunumu

Chapter 8
10 Simülasyon Yıllık Genel Kurul Toplantıları

Altıncı  Set Kararların Girilmesi

Öğrencı Gruplarının Sunumları
11 Etik, Kurumlarda Toplumsal Sorumluluk, Çevresel Sürdürülebilirlik ve Strateji

İkinci Örnek Olay Sunumu

Yedinci  Set Kararların Girilmesi

Chapter 9
12 Stratejinin Uygulanması için Gerekli Örgütün İnşa Edilmesi: İnsan Kaynakları, Yetenekler, ve Yapı

Üçüncü ve Dördüncü  Örnek Olay Sunumu

Sekizinci  Set Kararların Girilmesi

Chapter 10
13 Operasyonların Yönetimi: Stratejinin Başarılı bir Şekilde Uygulanması için Yapılması Gerekenler

Beşinci ve Altıncı Örnek Olay Sunumları

Dokuzuncu Set Kararları Gir

Chapter 11
14 Kurum Kültürü ve Liderlik: Başarılı Strateji Uygulamasının Temel Anahtarları

Yedinci ve Sekizinci Örnek Olay Sunumları

Onuncu Set Kararları Gir

Ders ve Simülasyonun Genel Değerlendirmesi

Chapter 12

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitapları 1.   Arthur A. Thompson, Margaret A. Peteraf, John E. Gamble, and A. J. Strickland III, Crafting and Executing Strategy: The Quest for Competitive Advantage, Concepts and Cases, McGraw-Hill, 2012, 18th Edition.

 

2.   Additional readings

Diğer Kaynaklar Simulation: Thompson, et al., The Business Strategy Game:

     Competing in a Global Marketplace.

 

Case Analyses

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ders Kitabı, Ek Okumalar, Glo-BUS Simülasyon, ve Örnek Olaylar
Ödevler Simülasyon ve Örnek Olay Analizleri
Sınavlar Bir Ara Sınavı ve bir Dönem Sonu Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 25
Simülasyon   20
Örnek Olay Sunum ve Raporu 1 20
Finalin   35
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İşletme alanındaki temel kavramları (stratejik yönetim ve organizasyon, muhasabe, finans, ekonomi, pazarlama ve yönetim teknikleri) öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir.         X  
2 İşletme teori ve yöntemlerini, muhasebe ve finans, işletme yönetimi, pazarlama yönetimi, ve insan kaynakları alanlarından en az birinde uzmanlaşarak uygulayabilir.         X  
3 Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.       X    
4  Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.         X  
5 Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.     X      
6 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.       X    
7 Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir.         X  
8 Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.       X    
9 Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.       X    
10 Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.         X  
11 Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.       X    
12 Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.       X    
13 Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir.     X      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 12 12 144
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     260
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10,4
Dersin AKTS Kredisi     10