• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
MBA 506
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk ve Etik modülünün amacı, sizi farklı organizasyon türlerinde kurumsal yönetim kavramları, teorileri ve uygulamaları hakkında sağlam bir bilgi ve anlayışla donatmaktır.

Dersin İçeriği: 

“Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk ve Etik” modülü, tüketici haklarından kurumsal sosyal sorumluluğa kadar işin her alanında değerler, ahlak ve kültürel inançlar ve yetiştirme kavramlarına bir giriş sunmaktadır. Vardiya yöneticileri veya şirket başkanları tarafından alınan kararlar binlerce kişiyi veya tüm toplulukları etkileyebilir. Günümüzde tüketiciler çevrelerinin tüm seviyelerinde dürüstlük, dürüstlük ve şeffaflık beklemekte ve talep etmektedir. Bu beklentileri anlamak, temel değerleri ve davranışları sadece çalışanlara değil genel olarak topluma iletmenin anahtarıdır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bireysel farklılıkların ardında yatan temel ilkeleri açıklar 1, 3 1,2,3 A,B,C
İşle ilgili önemli tutumları inceler ve bu tutumların bireyler ve örgütler açısından önemini açıklar. 1, 3 1,2,3 A,B,C
Motivasyon kavramını ve teorilerini açıklar ve motivasyon araçlarını ve çalışanlarını motive etmek için kullanılabilecek amaçlarını açıklar. 1, 2, 3 1,2,3 A,B,C
Grup dinamiklerini ve takımlarını kavrar ve bu dinamiklerde liderin rolünü analiz eder. 7, 10 1,2,3 A,B,C
Kültür ve kültürel değerlerin iş ve örgütsel uygulamalar yapma üzerindeki etkilerini analiz eder. 2, 3, 7 1,2,3 A,B,C
Örgüt kültürü ve örgütsel değişim gibi makro düzey kavramların çalışanlar üzerindeki önemini ve etkilerini açıklar. 2, 3, 7, 10 1,2,3 A,B,C
Sınıfta öğrenilen temel kavramları gerçek hayata uyarlar. 10, 13, 14 1,2,3 A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kurumsal yönetim tanımları, Tarihsel gelişme, son eğilimler Önerilen Okumalar
2 Kurumsal yönetim Kapsamı ve alternatif yapıları; . Ajans teorisi, işlem maliyeti ekonomisi, yönetimsel teori ve kaynak bağımlılığı teorisi Önerilen Okumalar
3 Yatırımcılar, şirketler ve yöneticiler; Farklı ülkelerdeki şirketler yönetmeliği ve kodları; Farklı kurumsal yönetim modelleri; Önerilen Okumalar
4 Kurullar ve yönetim kurulu komiteleri; .Kurumsal riskin yönetimi Önerilen Okumalar
5 KSS ve sürdürülebilirlik; Hissedar aktivizmi ve kurumsal yatırımcılar; Ailenin ve çalışanların sahip olduğu şirketlerin, ortak girişimlerin, kar amacı gütmeyen kuruluşların yönetişimi; Önerilen Okumalar
6 Farklı ülkelerdeki kurumsal yönetim; Direktörlerin atanması, görevleri ve ücretleri; Önerilen Okumalar
7 Vize Önerilen Okumalar
8 Kurullardaki güç ve siyaset; Grup faaliyetleri; Sağlamlık etkinliği ve Değerlendirilmesi  
9 Günümüzün ve geleceğin sınırları ve değişimin itici güçleri .. İş etiği ve hukuk, Etik karar verme, Felaket etiği ve ticareti, deontoloji, Rawlssi sosyal adalet ve erdem etiği, Önerilen Okumalar
10 Kurum kültürü, değer temelli kültürler ve etik liderlik, .Toplumsal sorumluluk, İşveren sorumlulukları ve çalışan hakları, çocuk emeği, ayrımcılık, çeşitlilik Önerilen Okumalar
11 İşyerinde teknoloji ve gizlilik, izleme ve uyuşturucu testi, Önerilen Okumalar
12 Etik ve pazarlama, ürün güvenliği ve sorumluluğu, reklam ve satış, tüketici özerkliği, savunmasız nüfuslar ve tedarik zinciri sorumluluğu. Çevresel sürdürülebilirlik, Önerilen Okumalar
13 Kurumsal yönetişim, muhasebe ve finans, 2002 Sarbanes-Oxley Yasası ve içeriden öğrenenlerin ticaretinde ahlaki karar verme Önerilen Okumalar
14 2002 Sarbanes-Oxley Yasası ve içeriden öğrenenlerin ticareti Önerilen Okumalar
15 2002 Sarbanes-Oxley Yasası ve içeriden öğrenenlerin ticareti Önerilen Okumalar
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu BobTricker, Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices,

Oxford University Press, 2015.Laura Hartman and Joe DesJardins,Business Ethics: Decision-Making for Personal Integrity and Social Responsibility, McGraw-Hill Irwin, 2008.

Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar İlgili Okumalar
Ödevler Dönem içi Ödevler
Sınavlar Bir ara sınav, bir final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 10 10
Sunum 1 10
Ara Sınav 1 30
Final 1 50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme alanındaki temel kavramları (stratejik yönetim ve organizasyon, muhasabe, finans, ekonomi, pazarlama ve yönetim teknikleri) öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir.         X
2 İşletme teori ve yöntemlerini, muhasebe ve finans, işletme yönetimi, pazarlama yönetimi, ve insan kaynakları alanlarından en az birinde uzmanlaşarak uygulayabilir.     X    
3 Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.         X
4 Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.         X
5 Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.     X    
6 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.     X    
7 Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir.         X
8 Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.         X
9 Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.   X      
10 Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.   X      
11 Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.     X    
12 Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.     X    
13 Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir.     X    

ECTS

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödev 10 1 10
Sunum 1 10 10
Ara sınav Çalışması 1 10 10
Final Sınavı Çalışması 1 20 20
Toplam İş Yükü     146
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,84
Dersin AKTS Kredisi     6