• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
MBA 505
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Günümüz, yerel ve küresel pazarlarındaki hızlı değişimlere hakim olunmasını sağlamak, gittikçe daha karmaşık ve rekabetçi hale gelen iş ortamlarını tanıtmaktır. Şirketler, rekabetçi ve pazarda hayatta kalabilmek için rakiplerininkinden daha önce piyasalara girmek için ürün ve hizmetlerinin kalitesini artırmak ve maliyetleri ve işlem sürelerini azaltmak için izlenmesi gereken yolları göstermektir.

Dersin İçeriği: 

Bu dersin içeriği, sürekli değişen ekonomiye uyan ve idare eden bir lider geliştirmek ve böylesine karmaşık, dinamik bir pazarda ciddi rekabete meydan okumaktır. Böyle rekabetçi bir ortamda yeni ortaya çıkan sorunlarla başa çıkmak yeni çözümler ve yeni lider türleri gerektirir. Bununla birlikte, teknolojik inovasyon patlamaları, demografik faktörlerin hızlı değişimi ve artan yaşam beklentisi, yöneticilerin yanı sıra liderler için daha fazla belirsizliğe neden olmaktadır. Bu nedenle, bu dersin amacı, öğrencileri küresel pazarın yukarıda belirtilen karmaşıklıklarına ve sorunlarına meydan okumak için yeni bir geleceğin lideri olarak hazırlamaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım 2: Soru-Cevap 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Belirlenen konu ile ilgili görüşlerin tartışılacağı takımlar kurmak
1, 2, 4 1, 2 A
  1. Takımların görüşlerini reddetmek ve savunmak üzere hazırlanmak
1, 2, 9 1,2,12 A, B
  1. İşletmeleri ilgilendiren güncel  olayların incelenmesi
5,6, 8 12 A, B
  1. İnteraktif sınıf tartışmaları
4, 8, 13 12 A, B

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Liderlik nedir; Yönetici ve lider arasındaki temel farklar  
2 Liderlerin on ortak özelliği. Artı, Havin kavrama becerisi, büyük resmi ve sistem düşünürünü görebilmek.  
3 Liderlik felsefelerindeki değişiklikler  
4 Geçmişe bakıldığında liderlerden ders almak  
5 General Patton ve Eisenhower gibi tanınmış askeri liderlerden etkilenen liderler: Harold Geneen, Alfred Sloan, Reg Jones  
6 Dönüşümcü ve karizmatik liderlerin özellikleri  
7 Vize Sınavı  
8 Dönüşümcü liderler: Bethlehem Steel'den Walter Williams; Xerox'tan David Kearns; Chrysler'den Lee Iacocca, General Electric'ten Jack Welch.  
9 Liderlerin Duygusal Zekaya ihtiyacı var mı?  
10 Liderlik Izgarası; Demokratik liderlere karşı otokratik liderler  
11 Androgin liderlik.Kantian Teori. Kantçı Teori ve aşkın liderler  
12 Japon Sanayi Devrimi'nde önemli rol oynayan kalite guruları: Deming, Juran, Feigenbaum, Crospy, Taguchi, Ohno, Ishikawa.  
13 Liderlerin başarılarının önündeki engeller  
14 Yalancı liderlerin özellikleri  
15 Genel Tekrar  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders Kitabı : Hughes, Ginnett Curphy: Leadership, Enhencing The Lessons of Experience, 4th Edition, McGraw-Hill
Diğer Kaynaklar Ek Kitap: Çetin Kaya, Liderler ve Liderliğe Giden Yollar,, Yalın Yayınevi, 2002,

Belli aralıklarla verilen ders notları

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Vaka Çalışmaları
Ödevler Vaka Çalışmaları
Sınavlar -

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Vaka Çalışmaları 15 30
Final 1 40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme alanındaki temel kavramları (stratejik yönetim ve organizasyon, muhasabe, finans, ekonomi, pazarlama ve yönetim teknikleri) öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir.       X  
2 İşletme teori ve yöntemlerini, muhasebe ve finans, işletme yönetimi, pazarlama yönetimi, ve insan kaynakları alanlarından en az birinde uzmanlaşarak uygulayabilir.       X  
3 Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.   X      
4  Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.       X  
5 Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.     X    
6 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.     X    
7 Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir.   X      
8 Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.       X  
9 Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.     X    
10 Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.         X
11 Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.       X  
12 Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.       X  
13 Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir.   X      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Vaka Çalışmaları 15 1 15
Quiz 4 2 8
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 6 6
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     155
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,2
Dersin AKTS Kredisi     6