• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
MBA 511
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Maliyet Muhasebesi dersi öğrencilere temel maliyet kavramı ve çağdaş organizasyonlarda maliyet hesaplama hakkında bilgi vermek amacı ile dizayn edilmiştir.

Dersin İçeriği: 

Maliyetlerin sınıflandırılması, Üretim İşletmelerinin Mali Tabloları, Sipariş Maliyetleme Sistemi, Safha Maliyetleme Sistemi, Maliyet-Hacim-Kar Analizi, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru Cevap 3: Tartışma 9: Simülasyon 12:Vaka Analizi 4:Uygulama 14: Bireysel Çalışma 15:Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Maliyet muhasebesinin temel kavramlarını bilmek, üretim işletmelerinde maliyetleri sınıflandırabilmek. 1, 2, 9 1,2,3,15 A,C
2. Ürün ve dönem maliyetlerini ayırt edebilmek, bu maliyetlerin ne zaman ve ne şekilde finansal tablolarda raporlanacağını kavrayabilmek. 1, 9 1,2,3,15 A,C
3.Maliyet muhasebesi sistemini etkileyen etkenleri bilmek, sipariş ve safha maliyet sistemlerinde maliyet akışını izlemek ve birim maliyet hesaplamak. 1,2,  9 1,2,3,4,12,15, A,C
4. Maliyet-hacim-kar analizini kullanarak kısa süreli planlama yapmak ve karar almak. 1, 2, 9 1,2,3,12,15 A,C
5.Tam maliyetleme ve değişken maliyetleme yöntemlerinin farklarını anlamak. 1, 9 1,2,3,12,15 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Maliyet Muhasebesine Giriş  
2 Maliyet Terimleri, Kavramları, ve Sınıflandırma  
3 Maliyet Terimleri, Konseptleri, ve Sınıflandırma  
4 Sipariş Maliyetleme Sistemi  
5 Sipariş Maliyetleme Sistemi  
6 Safha Maliyetleme Sistemi  
7 Safha Maliyetleme Sistemi  
8 Maliyet Davranışları  
9 Maliyet Hacim Kar Analizi  
10 Maliyet Hacim Kar Analizi  
11 Değişken Maliyetleme  
12 Değişken Maliyetleme  
13 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme  
14 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme  
15 Tekrar  
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Managerial Acocunting (12 th Edition), Garrison, Noreen, Brewer, McGraw Hill
 
Diğer Kaynaklar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav - -
Kısa Sınav 6 90
Ödev 1 10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme alanındaki temel kavramları (stratejik yönetim ve organizasyon, muhasabe, finans, ekonomi, pazarlama ve yönetim teknikleri) öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir.       X  
2 İşletme teori ve yöntemlerini, muhasebe ve finans, işletme yönetimi, pazarlama yönetimi, ve insan kaynakları alanlarından en az birinde uzmanlaşarak uygulayabilir.       X  
3 Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.   X      
4  Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.       X  
5 Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.     X    
6 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.     X    
7 Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir.   X      
8 Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.       X  
9 Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.     X    
10 Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.         X
11 Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.       X  
12 Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.       X  
13 Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir.   X      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 2 4 8
Kısa Sınav 3 15 45
Ödev 1 10 10
Final     159
Toplam İş Yükü     6,36
Toplam İş Yükü / 25 (s)      
Dersin AKTS Kredisi     6