• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
MBA 530
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders pazarlama yönetimi sürecini inceler ve kurum içindeki rolünü değerlendirir. Pazarlama kavramının temellerini sunar ve pazarlama kavramı ile diğer kavramlar arasındaki ilişkiyi dikkate alır.

Dersin İçeriği: 

Ders, pazarlama ortamlarını incelemek, tüketici ve örgütsel satın alma davranışını anlamak, pazarları pazarlamak ve ürünleri konumlandırmak, yeni ürünler geliştirmek, mevcut ürünleri yönetmek ve fiyat ve yer ürünlerini tanıtmak için kullanılan araç ve yöntemleri ele almaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)pazarlama temel prensiplerini anlamak   1,2,3 A,C
2) pazarlama yönetimini etkileyen faktörleri analiz etmek   1,2,3 A,C
3) pazarlama çevresini etkileyen micro ve macro çevresel elemanları bilimsle yöntemler ile analiz etmek ve etkilemek   1,2,3 A,C
4) tüketici davranışını incelemek   1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ- Pazarlama nedir? İlgili bölüm
2 Pazarlamanın gelişimi İlgili bölüm
3 Pazarlama çevresi İlgili bölüm
4 Tüketici davranışı İlgili bölüm
5 Pazar araştırması İlgili bölüm
6 B2B İlgili bölüm
7 ARA SINAV  
8 Segmentasyon ve konumlandırma İlgili bölüm
9 4P İlgili bölüm
10 Dijital pazarlama Uygulamadan Örnekler
11 Etik unsuru İlgili bölüm
12 Rekabet avantajı Türkiye’deki Durum, Hukuki Durum
13 Uluslararası pazarlama Uygulamadan Örnekler
14 ÖĞRENCİ SUNUMLARı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Kotler P. & G.Armstrong (2013) Principles of Marketing Prentice-Hall International, Inc
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Derste anlatılan konularla ilgili alıştırmalar, konularla ilgili ek bilgi içeren dokümanlar.
Ödevler Pazarlama planı hazırlamak
Sınavlar Bir ara sınav, bir final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Proje 1 20
Final 1 50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İşletme alanındaki temel kavramları (stratejik yönetim ve organizasyon, muhasabe, finans, ekonomi, pazarlama ve yönetim teknikleri) öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir. X          
2 İşletme teori ve yöntemlerini, muhasebe ve finans, işletme yönetimi, pazarlama yönetimi, ve insan kaynakları alanlarından en az birinde uzmanlaşarak uygulayabilir.   X        
3 Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.         X  
4 Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.     X      
5 Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.     X      
6 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.     X      
7 Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir.         X  
8 Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.       X    
9 Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.   X        
10 Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.         X  
11 Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.     X      
12 Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.       X    
13 Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir. X          

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 2 3 6
Proje 4 12 48
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     153
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.12
Dersin AKTS Kredisi     6