• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
MBA 541
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilerin proje yönetimi ile ilgili temel konseptleri, teorileri, prensipleri, modelleri ve uygulamaları öğrenmelerini sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Ders, proje planlama, organizasyon, yürütme ve kontrolünü teorik ve uygulamalı olarak iki boyutta işleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi 4. Örnek Olay Yöntemi 5. Uygulamalı Çalışmalar 6. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Öğrenci Sunumları, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Proje yönetimiyle ilgili kavramları açıklar 2,3 1,2,3 A,B,C
2)Proje yönetiminin farklı boyutlarını tartışır. 2,3 1,2,3 A,B,C
3)Projeyi planlar, organize eder, yürütür, kontrol eder 2,4 1,2,3 A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş ve Tanıtım  
2 Proje özellikleri İlgili ünite ve makaleleler
3 Proje yönetiminde tuzaklar İlgili ünite ve makaleleler
4 Amaç ayrıştırma tablosu İlgili ünite ve makaleleler
5 Projeler İlgili ünite ve makaleleler
6 Proje kültürü İlgili ünite ve makaleleler
7 Aşama göstergeleri planlaması İlgili ünite ve makaleleler
8 Projeler  
9 Proje organizasyonu İlgili ünite ve makaleleler
10 Detay planlama ve organizasyon İlgili ünite ve makaleleler
11 Projeler İlgili üniteler ve makaleleler
12 Proje kontrolü İlgili ünite ve makaleleler
13 Proje kalite yönetimi İlgili üniteler ve makaleleler
14 Projeler  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme alanındaki temel kavramları (stratejik yönetim ve organizasyon, muhasabe, finans, ekonomi, pazarlama ve yönetim teknikleri) öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir.       X  
2 İşletme teori ve yöntemlerini, muhasebe ve finans, işletme yönetimi, pazarlama yönetimi, ve insan kaynakları alanlarından en az birinde uzmanlaşarak uygulayabilir.     X    
3 Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.     X    
4 Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.     X    
5 Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.     X    
6 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.   X      
7 Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir. X        
8 Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.   X      
9 Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.   X      
10 Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.   X      
11 Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.     X    
12 Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.     X    
13 Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir.     X