• TR
  • EN

Bölüm Hakkında

Günümüz koşullarında, Sosyal Bilimler alanlarında, gerek lisans gerekse yüksek lisans seviyelerinde alınacak eğitimlerin gelişmelere adapte olabilmesi ve piyasa ihtiyaçlarını dikkate alması gerekmektedir. Bu sebeple son yıllarda hem global ekonominin dinamikleri hem de teknolojik gelişmeler, “Kalite Yönetiminin” ne derece önemli olduğunu gözler önüne sermiştir. Ne tekim sektörün önde gelen kurumlarının yöneticilerinden gelen talebe karşılık verebilmek için “Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programını” açmamızın zaruri olduğunu görüp ilgili programı Yeditepe Üniversitesi bünyesinde açmış bulunmaktayız.

Vizyon & Misyon

Vizyon

Yeditepe MBA programları ile vizyoner, etik değeri yüksek ve yetkin küresel yöneticiler ve liderler yetiştirmek suretiyle toplumumuzun sosyo-ekonomik gelişimine değer katmak.

Misyon:

Yeditepe MBA programlarının ana misyonu öğrencilerimizin; en güncel ve gerekli yönetsel bilgi, araç ve teknikleri öğrenmelerini sağlamak; küresel iş ortamlarında başarılı kariyerlerini desteklemek için yönetsel beceri ve yetkinlik kazanımlarını pekiştirmek; stratejik ve sistem düşünme becerileriyle rekabetçi ve girişimci yöneticiler ve liderler olmalarına yardımcı olmak ve öğrenmeyi öğrenme, etik ve sosyal sorumluluk değerlerini kazanmalarına yardımcı olmak.

Başvuru Koşulları

4 yıllık bir yükseköğrenim kurumundan mezun adaylar lisans not ortalaması ve mülakat sonuçlarına dayanarak yapılan başarı sıralamasına göre kontenjan dâhilinde programa kabul edilirler.

 

Bologna