• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
PSY581
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin İçeriği: 

Bu dersin amacı Freud temelli psikanalize ve bu akımın diğer yaklaşımlarına (ego psikolojisi, nesne ilişkileri teorisi, kendilik psikolojisi vb.) dayalı psikodinamik psikoterapiler hakkında bilgi vermektir. Ayrıca bu teorik altyapının klinik vaka örnekleri ve interaktif tartışmalarla genişletilmesi ve öğrencilerin psikoterapi uygulamalarına hazırlanması hedeflenmektedir.

Dikey Sekmeler