• TR
  • EN

Misyon; Atatürk ilkeleri ve çağdaş bilim ışığında, bilimsel ve kültürel tüm alanlarda uluslararası nitelikte araştırmacı, yenilikçi, girişimci mezunlar yetiştirmeye dayalı, yaşam boyu eğitim sağlayan ortamı oluşturmaktır.

Vizyon; Bilgi çağının gerektirdiği yeniliklerle ve evrensel düzeyde sunulan akademik içeriklerle, lisansüstü öğrencilerinin dünya standartlarında donanımlı, etik değerlere sahip, sosyal, nitelikli ve özgün mezunlar olmaları için gerekli ortamı sağlamak, ulusal ve uluslararası işbirliklerine dayalı yaşam boyu eğitim sağlayan ortamı oluşturmaktır.