• TR
 • EN

Bölüm Hakkında

Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı, muhasebe meslek mensubu ve bağımsız denetçiler ile bu mesleklere adım atmak isteyenlere yönelik olarak hazırlanmış bir programdır. Programın amacı katılımcıların, bir yandan meslekte ilerleyebilmek için gerekli yeterlilik sınavlarına hazırlanmalarına yardımcı olmak, bir yandan da mesleki birikim ve yetkinliklerine katkı sağlamaktır. Program içeriği bu doğrultuda hazırlandığı için katılımcılardan isteyenlerin;

 • Staja giriş,
 • SMMM,
 • YMM,
 • Bağımsız denetçi,

sınavlarına da hazırlanabilmeleri için uygun içerikte çok sayıda seçimlik ders tanımlanmıştır.

Muhasebe ve Denetim yüksek lisans programı tezsiz bir program olup, eğitim dili Türkçedir. Öğrenciler, programdan en az 10 ders alıp, mezuniyet projesi yazarak mezun olurlar. Derslerin dördü zorunlu, altısı ise seçimlik ders havuzundan seçilecek derslerden oluşur. Programın süresi 3 yarıyıldır.

Vizyon Misyon

Vizyon:

Yeditepe Yeditepe Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı ile vizyoner, etik değeri yüksek ve yetkin küresel yöneticiler ve liderler yetiştirmek suretiyle toplumumuzun sosyo-ekonomik gelişimine değer katmak.

Misyon:

Yeditepe Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programının ana misyonu öğrencilerimizin; en güncel ve gerekli muhasebe ve denetim alanındaki bilgi, araç ve teknikleri öğrenmelerini sağlamak; küresel iş ortamlarında başarılı kariyerlerini desteklemek için analitik düşünme beceri ve yetkinliğini kazanımlarını pekiştirmek; stratejik ve sistem düşünme becerileriyle rekabetçi ve girişimci yöneticiler ve liderler olmalarına yardımcı olmak; ve öğrenmeyi öğrenme, etik ve sosyal sorumluluk değerlerini kazanmalarına yardımcı olmak.

Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları

Adayların;

 • Yurtiçinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir Yüksek Öğrenim Kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan yurtdışı yüksek öğrenim kurumundan mezun olmaları.
 • Tezsiz Program için ALES koşulu aranmamaktadır.
 • Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı için yabancı dil koşulu aranmamaktadır.

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Lisans Diploması Aslı ve 2 Adet Fotokopisi (Öğrenimini Yurt dışında tamamlamış öğrencilerin belgelerini noter onaylı Türkçe tercümeli olarak getirmeleri gerekmektedir.)
 • Lisans Transkriptinin Aslı ve 2 Adet Fotokopisi (Öğrenimini Yurt dışında tamamlamış öğrencilerin belgelerini noter onaylı Türkçe tercümeli olarak getirmeleri gerekmektedir.)
 • Yurt Dışında Okumuş T.C. Vatandaşı Adaylar İçin YÖK' Den Alınacak Diploma Denklik Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 • İkametgâh Belgesi 
 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Askerlik Durum Belgesinin Aslı (Askerliğini Yapmış Olanlar İçin Terhis Belgesi Fotokopisi)

Online Başvuru

Daha fazla bilgi almak için;

İşletme Bölümü Sekreterliği: 02165780000 - 1933/1787
Mali İşler: 02165780000 - 1253/1264/1276

Bologna

Salı, 9 Temmuz, 2019 - 16:23
Tarih Gün Saat Yer 27 Ağustos 2019 Salı 11:00-13:00 14:00-16:00 644
Çarşamba, 23 Mayıs, 2018 - 15:32
Tarih Gün Saat Yer Görevli Öğretim Üyeleri 28.05.2018 Pazartesi 16:00-17:00 İ.İ.B.F - 427 (Dekanlık) Prof.Dr. Dursun ARIKBOĞA...
Perşembe, 21 Aralık, 2017 - 13:46
  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda açılan Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 2017-2018 akademik yılında öğrenci kabul etmeye başladı.  Başvuru  Koşullarıyla ilgili detaylı  bilgi almak için tıklayınız