• TR
  • EN

Politik İktisat Doktora Programı, anaakım yaklaşımdan farklı bir iktisadi anlayış geliştirmeyi amaçlayan öğrenciler için benzersiz bir programdır. Program, klasik politik iktisat geleneğinin izinde, sosyal problemlerin layıkıyla anlaşılabilmesinin ancak iktisadın sosyoloji, siyaset, tarih ve felsefe ile birlikte ele alınmasıyla mümkün olabileceği fikrinden hareket eder. Bu nedenle, Politik İktisat Programı öğrencileri, her iktisat lisansüstü programında bulunabilecek standart derslerin yanısıra, iktisadi düşünce tarihi, iktisat sosyolojisi, iktisatta metod ve iktisadî kalkınma gibi anaakım programlarda her zaman görülemeyebilen dersler de alırlar. Sonra da, gelir dağılımı, küresel ısınma, çevre sorunları, cinsiyet sorunları, kentsel dönüşüm, şehirleşme gibi konularda uzmanlaşabilecekleri farklı derslere geçerler. Hayatî öneme sahip, çeşitli iktisadî ve sosyal sorunlar üzerine alacakları bu dersler, Politik İktisat Programı’nı öğrenciler için benzersiz bir deneyime dönüştürecektir.