• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ART540
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı, Antik dönemden 19. Yüzyıla kadar sanat felsefesi ve estetiğin yazılı örneklerini inceleyerek bir giriş sağlamak ve sanat felsefesinin geçmişi ve bugünü arasında bir bağ kurmaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste öğrenciler sanat felsefesi ve estetik disiplini ile tanışacaklardır. Estetiğin temel konuları ve belli başlı felsefeciler tartışılacaktır. Dönem sonunda öğrenciler sanatın gelişmesini kavramsal açıdan tartışabilecekler, sanat üsluplarının ve snat yapıtlarının temelinde yatanları tartışma ve değerlendirme becerisine sahip olacaklar, sanatın toplumsal, ideolojik, felsefi bağlantıları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin yöntem ve içeriğine giriş

 

 
2 Klasik dönem- Platon ve Aristotales (M.Ö. 450)  
3 Ortaçağ (400-1500) ve Rönesans (15. Ve 16. YY) düşünce tarihi  
4 Estetik, Aydınlanma ve Tarihselcilik- Baumgarten, Kant Herder (18.YY)  
5 Romantisizm, Shiller, Hegel (18.YY)  
6 Erken dönem Modernite, Nietzche (19.YY)  
7 Modern Avangard’ların düşünce ve estetiği (1900-1945)  
8 Ara sınav  
9 Komünizim, Faşizm, Lenin ve Hitler(1900-1945)  
10 Savaş sonrası dönemde sanat, kavramsal sanat, feminizm, kurumsal kritik  
11 Postmodernizm ve Güncel Sanat, Danto (1980-1990)  
12 Güncel Sanat (2000 sonrası)  
13 Güncel Sanat (2000 sonrası)  
14 Sonuç  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
  1. A History of Western Thought (Skirbekk & Gilje, Routledge, 2001)
  2. Art in Theory II (Harrison & Wood, Blackwell Publishing, 2003)
  3. Art in Theory 1648 - 1815 (Harrison & Wood, Blackwell Publishing, 2000)
  4. Estetik Beğeni (İsmail Tunalı, Remzi, 2011)
  5. Estetik (İsmail Tunalı, Remzi Kitapevi, 1989, 2012)
  6. Sanat Ontolojisi (İsmail Tunalı, İnkılap, 2014)      
  7. Estetik ve Sanat Felsefesi (Ömer Naci Soykan, Pinhan, 2015)

 

 

Diğer Kaynaklar - Platon, Devlet, İstanbul, 2006

- Platon, Şölen (Symposion), İstanbul, 2007

- Townsend, D., Estetiğe Giriş, Ankara, 2002.

- Williams, R.., Art Theory, 2004