• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ART531
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı, genelde herhangi bir toplantı veya organizasyonun (event),  özelde de sanat organizasyonlarının sanat yönetimi açısından önemini anlatarak böyle bir toplantının nasıl planlandığını, nasıl düzenlendiğini, izleyiciye nasıl ulaştığını, basınla nasıl paylaşıldığını öğretmek ve sanat organizasyonlarının  sanatçı/izleyici/sanat yönetmeni üçlüsü açısından neler ifade ettiğini irdelemektir.

Dersin İçeriği: 

Etkinlik planının gerçekleştirilmesi, organizatörler ve çalışanlarla iş birliği ve uyum içinde çalışılması, etkinliğin sonlanana kadar geçirdiği tüm planlaması yönetimsel açıdan derste aktarılır. 

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 İletişim nedir? Pazarlama kavramı içindeki yeri. İletişimin türleri. Temel iletişim fonksiyonları. Farklı iletişim araçları. Bir ilrtişim aracı olarak toplantı ve organizasyonlar.  
3 Sanatın tanımı; güzel sanatlar, el sanatları, geleneksel sanatlar farkı. Bir iletişim aracı olarak sanat. Sanat eserlerinin gerekli kitleye ulaşması için gereken iletişim türleri.  
4 Sanat ve pazarlama ilişkisi. Sanatın “tüketici kitlesi”.  Sanat eseri veya sanatçı için farkındalık yaratmak adına yapılabilecekler. Sanatın tanıtımı.  
5 Event” nedir? Herhangi bir toplantıdan farkı nedir? Temel özellikler ve amaçlar. Sanat “event”i nedir? Sanat eventi düzenlemenin olası amaçları.  
6 Bir sanat organizasyonunu planlamak, gerçekleştirmek ve yönetmek - Pazar analizi  ve planlama  
7 Ara sınav  
8 Bir sanat organizasyonunu planlamak, gerçekleştirmek ve yönetmek - Strateji ve program  
9 Bir sanat organizasyonunu planlamak, gerçekleştirmek ve yönetmek - Katılımcı ve izleyiciler  
10 Bir sanat organizasyonunu planlamak, gerçekleştirmek ve yönetmek - Bütçe ve fonlama  
11 Bir sanat organizasyonunu planlamak, gerçekleştirmek ve yönetmek - Basın ve üçüncü kişi ilşkileri  
12 Sanat organizasyonlarının değerlendirmesi ve takibi  
13 Vaka incelemeleri  
14 Final Sunumları  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Babacan, E. ve Göztaş, A. (2011). Etkinlik Yönetimi, Ankara: Detay Yayıncılık.

Bowdin, G., McDonnell, I., Allen, J. ve O\'Toole, W. (2001).

Events Management, Australia:

John Wiley&Sons;.Shone, A. ve Parry, B. (2004) Successful Event Management, Second Edition, Cengage: Learning Business Press.

Diğer Kaynaklar -