• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ART527
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders estetik tarihi ve kuramlari üzerinden çağdaş sanatı tekrar okumayı, farklı bakış açılarını sentezleyerek tekil bir söylem çıkarmayı hedefler. Böylece sadece öğrencinin estetik ve felsefe kuramlarına olan merakını artırmayi değil Türkiye ve Dünya’daki çağdaş ve güncel sanatın yönelim, girişim ve politikaları hakkında analizler yapmayı da amaçlar.

Dersin İçeriği: 

Bu derste ilk etapta sanatın özerkliğinden, estetik felsefesine bir yolculuk yaparak 20. yy’ın kuram ve akımları incelenecektir. Daha sonra çağdaş sanatın modern zamanlardan günümüze kadarki serüveninde, sosyal bilimlerin çapraz okumaları sayesinde disiplinlerarasi bir söylem geliştirilerek, etik ve politik bir estetiğin olasılığını tartışacaktır. 

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

1) Estetik analizin temel prensiplerini ifade eder.

2) Estetik teorilerinin tarihsel evrimini inceler.

3) Estetik bilinç geliştirir.

4) Sanat eserini profesyonel ve akademik dille topluma aktarma yetisini geliştirir.

5) Araştırma tekniklerini geliştirir.

6) Yakin geçmişteki sanatsal gelişimleri takip eder.

7) Analiz ve eleştiri yetilerini geliştirir.

8) Sanat Tarihi hakkında bilgilendirir.

9) Düşünme yetilerini geliştirir.

10) Kültür, Sanat ve Estetik teorileri hakkında bilgilendirir.

Dersin Akışı

1

Metodoloji

2

Estetigin ozerkligi 1 - Ozerk yarati: Artizan’dan Artist’e geçis. Vasari.  - Diderot: Sanat Elestirisinin Dogusu - Baumgarten: Guzel Bilimler olarak Estetigin Dogusu

3

Estetigin ozerkligi 2 – Kant: Dogal Guzel, Sanatsal Guzel – Hegel: Sanat Felsefesi

4

Baudelaire ve Modern Zamanlar

5

3 Akimda Avant-Garde: Soyut Sanat: Malevitch, Kandinsky ve Mondrian-  Surrealistler ve Dada

6

Duchamp - Ready Made

7

Renk Uzerine – Monochrome

8

Amerikan Ekolu – Greenberg’in Modernizm Elestirisinden Pop Art’a

9

Franfurt Ekolu: Benjamin ve Adorno

10

1968 Kusagi - Guy Debord ve Situasyonistler

11

Foucault: Sanat ve Iktidar. Bio-iktidar, bio-politik

12

Deleuze: Sanatçi filozof

13

Deleuze & Guattari: Transendantal Ampirizm, Oznellik

14

Rancière: Politik Sanat, Siyasal Siyaset farki