• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ART538
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı, çağdaş kültür ve sanat kuramlarının temellerini kültürel çalışmalar, iletişim ve sosyoloji gibi sosyal bilimler alanındaki güncel tartışmalarla ilişkilendirerek öğretmektir. Katılımcılar, sanat ve kültürün sosyal ve politik yapılarını öğrenecek, sanat ve kültürel yönetim bağlamında baskın tartışmaları yürüten önde gelen düşünür ve kuramcılarla tanışacaklardır.

Dersin İçeriği: 

Ders farklı kültür tanımlarının ve biçimlerinin öğrenilmesi, kuramın ne olduğunun anlaşılması ve kronolojik olarak seçilmiş kültür ve sanat kuramcılarının önde gelenlerinin ve onların öğretilerinin incelenmesini içerir.

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Ve Giriş  
2 Modernite Kavramları  
3 Aydınlanma ve kavramları: 17. Ve 18 yy.’da Aydınlanma  
4 Aydınlanma ve kavramları: Jean Jacques Rousseau  
5 Modernleşme Sürecine Tepkiler: Karl Marx, Max Weber, George Simmel ve Ekpresyonizm  
6 Modernleşme Sürecine Tepkiler: Konstruktüvizm, Fütürizm  
7 Modernleşme Sürecine Tepkiler: Frankfurt Okulu  
8 Ara Sınav  
9 Klasik Marksist altyapı / üstyapı modelinden Gramsci’nin hegemony kavramına  
10 Athusser ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Roland Barthes Göstergebilim  
11 Walter Benjamin: Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Eseri  
12 Michel Foucault:Normallik / Sapkınlık, Söylem, Disiplin, Bilgi / İktidar  
13 Öğrenci sunumları  
14 Öğrenci sunumları  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar
  1. Belfiore E, Bennett  O. (2008) Social Impacts of the Arts
  2. Ritzer G. (2013) Sosyoloji Kuramları
  3. Hitchcock L. A. (2008) Kuramlar ve Kuramcılar
  4. Timuçin Ali, Timuçin Afşar (2013) 50 Soruda Aydınlanma
  5. Wood, E. M. (2012) Özgürlük ve Mülkiyet
  6. Dellaloğlu, B. (2007) Frankfurt Okulu’nda Sanat ve Toplum
  7. Kışlalı, A.T. (2006) Siyasal Sistemler, Siyasal Çatışma ve Uzlaşma