• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezsiz
Ders Kodu: 
ART597
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
60
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Sanat Yönetimi bilgilerini bir proje üzerinde uygulaması, analiz etmesi ve sunması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Mezuniyet projesinin hazırlanması hakkında genel bilgi

Uygun nitel veya nicel yöntemin kullanılması

Proje için toplanılan verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması

Yazılarak sunulması

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Eğitimleri boyunca edindikleri teorik ve pratik bilgiler ışığında literatür taraması yaparak Sanat Yönetimi yöntemlerini ve uygulamalarını gerçekleştirir.

Araştırma bulgularını yorumlar, analiz eder, tez halinde rapor yazar ve tezini sunar.

Kişi-merkezli yaklaşımı kullanarak Sanat Yönetimi ve organizasyon ile ilgili konulardaki bilgileri sentezler.