• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ART532
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu derste, son zamanlarda önem kazanan Performans sanatı alanı hem uygulama hem de akademik söylem açısından araştırılacaktır. Tiyatral kavramlardan ödünç alınan analitik araçlar, farklı metodolojik yaklaşımlarla (antropolojik, etnografik, sosyolojik) bir araya getirilerek, bütünlüklü bir bakış açısıyla kültürel anlamlar, değerler ve kimlik üretiminin izi sürülecektir.

Dersin İçeriği: 

Yirminci ve yirmi birinci yüzyılda performans sanatının geçirdiği değişimler, Performans Çalışmaları alanınında yapılan tartışmalar ışığında değerlendirilecek. Gösteriler izlenecek. Tiyatro ve performans yapılan mekanlar ziyaret edilerek, yönetim biçimleri konusunda görüşmeler yapılacaktır.

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve işlenecek konuların açıklanması  
2 Performans ve performansın işlevleri  
3 Eşik performansları olarak ritüeller  
4 Tiyatro, dans ve müzikte ritüellerin kullanımı  
5 Oyun nedir? Oyun oynamaktan ne anlıyoruz?  
6 Performans olarak oyun ve oyun çeşitleri  
7 Kimlik (toplumsal cinsiyet, ırk vs.) inşaları ve performatif olan  
8 Ara sınav  
9 İcra biçimleri  
10 Performans süreçleri  
11 Küresel ve kültürlerarası Performans  
12 Performans ve Postmodernizm  
13 Performans Sunumları  
14 Performans Sunumları. Dönemin değerlendirilmesi  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
  1. Performans- Eleştirel Bir Giriş, Marvin Carlson. Ankara: Dost Yayınevi, 2013.
  2. Performance Studies, Richard Schechner. New York: Rutledge, 2013
  3. Theory for Performance Studies, A Guide for Students. Philip Auslander. New York: Routledge, 2008
  4. Performance Art: From Futurism to the Present, Rose Lee Goldberg, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1988.

 

 
  1. Theatricality From the Performative Perspective”, Virginie Magnat, Substance, 98/99. Vol. 31. Nos 2&3, 2002. Pp. 147-166
  2. In Resistance to Theatricality”, Marvin Carlson, Substance 98/99. . Vol. 31. Nos 2&3, 2002. Pp. 238-250
  3. Drama and Dramatic TheoryPeter Szondi and the Modern Theater”, Micheal Hayes. In Boundary 2. A Journal of Postmodern Literature Birghamton N.Y. 1983 vol. 11, no3, pp. 69-81
  4. Drama, Performativity and Performance, W.B. Worthen. PMLA, Vol. 113, NO: 5. 1998.