• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ART547
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, sanat yönetimi öğrencilerinin, işletme ve sanat Endüstrisini ve bu endüstrinin dallarındaki yapıyı, bu yapıya hizmet eden organizasyon ve yönetim sürecini uygulamalı olarak analiz etmelerini sağlamaktır.   

Dersin İçeriği: 

Öğrencilerin, gelişen teknoloji ile birlikte yol almayı prensip haline getirip yürütmekte oldukları projede teknik ekipten en geçerli olan teknolojiyi isteyebilmesinin sağlanması. İşletme ve yönetim dünyasında hiyerarşik düzende kimin ne görev aldığını ve bu görevin ön gereksinimlerinin neler olması gerektiğinin öğrencilere anlatılması ve açıklanması. Öğrencilerin, sanat yöneticisi olarak, yaratım üretim ve satış pazarlama süreçlerinde meydana gelebilecek aksaklıklarla mücadele etmeleri gereğinin anlaşılması.

İşletme ve yönetim dünyasında geçmişte yaşanmış ve incelenmesi gereken konuların tartışılması. Öğrencilerin, değişen endüstrilerinin yazılı kontrat v e antlaşmaların şeklini, içeriğini ve hukuki yaptırımlarını anlayıp, projelendirmeleri.

Dersin sonunda her öğrenci, kendi yatkınları doğrultusunda yaratım sürecinin içinden geçmiş ve ortaya bir organizasyon dosyası çıkartmış olacaktır.

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 İşletmenin tanımı  
3 İşletmenin ve işletenin tanımı  
4 İşletme ve yönetimin tarihi  
5 Büyük şirketlerin yapısı  
6 21ci yy’da kurumsal strateji  
7 Çevre ve Kurumsal strateji  
8 Ara sınav Sunumlar  
9 Global dünyada yönetim  
10 Sosyal sorumluluk  
11 Etik sorunlar  
12 Halka Sanat Galeri ziyareti  
13 Girişimcilik       
14 Final Sunum  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar
  1. Management by Daft
  2. Management and Arts,William J Byrnes
  3. Hutter, M. & Throsby, D., Paha Biçilemez, Sel Yay., İstanbul, 2013.