• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ART598
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
12
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders, Sanat yönetimi alanının gelişimi, ekonomik etkileri, kültür ve yapılanma, dışsal etkiler, liderlik, planlama, insan kaynakları, pazarlama, fon bulma ve geliştirme gibi konuları incelemeyi amaçlar. Tez öncesi tez yazımı konusunda araştırma teknikleri üzerine eğilir.

Dikey Sekmeler

Kaynaklar

1. Byrnes, W. J. (2009). Management and the Arts. Oxford: Focal Press.

2. International Journal of Arts Management